tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho tam giác ABC đg trung đường am . Hotline D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD cùng AC . CMR:

AE=1/2EC


*

A B C M D E F

Qua M kẻ MF // AC , cắt AC tại F

Ta có : (egincasesMF ext//DE\AD=DMendcases) => DE là mặt đường trung bình tam giác AMF => AE = EF (1)

Lại tất cả : (egincasesMF ext//BE\BM=MCendcases) => MF là mặt đường trung bình tam giác BEC => EF = FC (2)

Từ (1) và (2) suy ra AE = EF = FC => đpcm


*

Từ M kẻ MK//DE ,MK ătắt AC trên K

Xét tg AMK có:

 DE//MK

D là tr.điểm AM

=>E là tr.điểm AK

=>AE=EK=1/2AK

Xét tg BEC có:

BE//MK (do DE//MK)

M là tr.điểm BC (AM là tr.tuyến của tg ABC)

=>K là tr.điểm EC

=>KE=1/2EC

Mà AE=EK (cmt)

=>AE=1/2EC (đpcm) 


Cho tam giác ABC, mặt đường trung con đường AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC. Minh chứng AE = 1/2 EC


*

Gọi F là trung điểm của EC.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc đường trung tuyến am

Trong ∆ CBE, ta có:

M là trung điểm của CB;

F là trung điểm của CE.

Nên MF là con đường trung bình của ∆ CBE

⇒ MF// BE (tính chất đường vừa phải của tam giác) xuất xắc DE// MF

* vào ∆ AMF, ta có: D là trung điểm của AM

DE // MF

Suy ra: AE = EF (tính chất đường vừa đủ của tam giác)

Mà EF = FC = EC/2 nên AE = 50% EC


cho tam giác ABC, con đường trung đường AM. Gọi D là trung con đường của AM, E là giao điểm củ BD,AC. CMR AE=1/2EC


Kẻ MF // BE , nhưng mà D (in) BE đề xuất DE // MF .

Xét (Delta)AMF có :

AD = DM (gt) ; DE // MF

(Rightarrow) AE = EF (1) .

Xét (Delta)CBE tất cả :

BM = centimet ; MF // BE

(Rightarrow) EF = FC (2) .

Từ (1) và (2) tất cả :AE = 1/2(EF + FC) (3)

tất cả EF + FC = EC (4) .

Từ (3) và (4) (Rightarrow) AE = 1/2EC .

Xem thêm: Thầy Lê Phúc Lữ - Gv Môn Toán Học

Vậy AE = một nửa EC ( đpcm ) .

A B C D E F M


cho tam giác ABC tất cả đường trung đường AM gọi D là trung điểm AM . E là giao điểm của BD với AC . c/m AE=1/2 EC


Lời giải:

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác $AMC$ tất cả $B,D,E$ trực tiếp hàng:

$fracBMBC.fracDADM.fracECEA=1$

$Leftrightarrow frac12.1.fracECEA=1$

$Leftrightarrow EC=2EA$ tuyệt $EA=frac12EC$ (đpcm)


Bài 4.Cho tam giác ABC, đường trung đường AM. điện thoại tư vấn D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC. Chứng tỏ AE = 50% EC


Gọi K là trung điểm của EC

Xét ΔBEC có 

M là trung điểm của BC(gt)

K là trung điểm của EC(Gt)

Do đó: MK là mặt đường trung bình của ΔBEC

Suy ra: MK//BE

hay MK//DE

Xét ΔAMK có 

D là trung điểm của AM(Gt)

DE//MK(cmt)

Do đó: E là trung điểm của AK(Định lí 1 đường trung bình của tam giác)

Suy ra: AE=EK

mà EK=KC

nên AE=EK=KC

(Leftrightarrow AE=dfracEK+KC2=dfracEC2)


Cho tam giác ABC , mặt đường trung tuyến AM .Gọi D là trung điểm của AM ,E là giao điểm của BD với AC ,Chứng minh rằng AE =1/2 EC


Kẻ MN//AC ~> N là trg điểm của AB với MN=1/2 ACGọi giao điểm của MN và BI là Etam giác ABM có giữa trung tâm E đề xuất EM=2/3 MN~> EM=1/3 ACTam giác ADI=MEI ~> AD=ME ~> AD=1/3AC

chúc bàn sinh hoạt tốt


Từ M kẻ MK//DE ,MKcắt AC tại K

Xét tg AMK có:

 DE//MK

D là tr.điểm AM

=>E là tr.điểm AK

=>AE=EK=1/2AK

Xét tg BEC có:

BE//MK (do DE//MK)

M là tr.điểm BC (AM là tr.tuyến của tg ABC)

=>K là tr.điểm EC

=>KE=1/2EC

Mà AE=EK (cmt)

=>AE=1/2EC (đpcm)


cho tam giác ABC con đường trung tuyến AM hotline D là trung đường AM , E là giao điểm của AC và BD . Chứng minh rằng AE=EC/2 . GỢI ý gọi F là trung điểm EC

 


Xét ΔBEC có

M là trung điểm của BC

F là trung điểm của EC

Do đó: MF là đường trung bình của ΔBEC

Suy ra: MF//DE

Xét ΔAMF có 

D là trung điểm của AM

DE//MF

Do đó: E là trung điểm của AFSuy ra: AE=EF

mà EF=FC

nên AE=FE=FC

hay (AE=dfracEC2)


Cho tam giác ABC, con đường trung đường AM. Call D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD cùng AC. Chứng tỏ rằng AE = 50% EC 


Từ M kẻ MK//DE ,MKcắt AC tại K

Xét tg AMK có:

 DE//MK

D là tr.điểm AM

=>E là tr.điểm AK

=>AE=EK=1/2AK

Xét tg BEC có:

BE//MK (do DE//MK)

M là tr.điểm BC (AM là tr.tuyến của tg ABC)

=>K là tr.điểm EC

=>KE=1/2EC

Mà AE=EK (cmt)

=>AE=1/2EC (đpcm)


Cho tam giác ABC, mặt đường trung tuyến đường AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC. Chứng minh rằng DE =1/4 BE


cho tam giác ABC, trung tuyến AM,gọi D là trung điểm của AM, E la giao điển cua BD với AC. Chứng minh AE=1/2AC