Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). Hotline (alpha ) là góc thân (SC) cùng (mpleft( SAB ight)). Chọn xác minh đúng vào các xác định sau?


Bước 1: minh chứng (BC ot left( SAB ight)) rồi suy ra góc giữa mặt đường thẳng (SC) cùng mặt phẳng (left( SAB ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd

Bước 2: Tính góc ngơi nghỉ trên phụ thuộc vào các tỉ con số giác trong tam giác vuông.


*

Bước 1:

Do (BC ot left( SAB ight))

( Rightarrow) B là hình chiếu của C lên $(SAB)$

Mà S là hình chiếu của chính nó lên $(SAB)$.

( Rightarrow) (SB) là hình chiếu của (SC) lên (left( SAB ight))

( Rightarrow) Góc thân $SC$ cùng $(SAB)$ là góc giữa $SC$ cùng $SB$ và bằng (widehat BSC)

Bước 2:

Ta có:

$SB = sqrt SA^2 + AB^2 = sqrt 6a^2 + a^2 = asqrt 7 $

Xét tam giác (SBC) có

( an widehat BSC = dfracBCSB = dfracaasqrt 7 = dfrac1sqrt 7 .)


Đáp án đề nghị chọn là: b


*


Một số em có thể sẽ xác minh nhầm góc $widehat SCB$ là sai.


...

Bài tập gồm liên quan


Góc giữa đường thẳng với mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tứ diện (ABCD) gồm cạnh $AB$, $BC$, $CD$ bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Xác định nào dưới đây đúng?


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) cùng (BC = a.) trên tuyến đường thẳng qua (A) vuông góc với (left( ABC ight)) mang điểm (S) thế nào cho $SA = dfracasqrt 6 2$. Tính số đo góc giữa con đường thẳng (SA) và (left( ABC ight))


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cạnh huyền $BC = a$. Hình chiếu vuông góc của (S) lên $left( ABC ight)$ trùng cùng với trung điểm$BC$. Biết $SB = a$. Tính số đo của góc thân $SA$ và $left( ABC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng (a) cùng $SA ot left( ABCD ight)$. Biết (SA = dfracasqrt 6 3). Tính góc giữa $SC$ và $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác hồ hết cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng cùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa$SA$và $left( ABC ight).$


Cho hình lập phương(ABCD.A"B"C"D"). điện thoại tư vấn $alpha $ là góc giữa $AC"$ với mp $left( A"BCD" ight).$ Chọn xác định đúng trong các xác định sau?


Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)) với đáy (ABCD) là hình chữ nhật. điện thoại tư vấn (O) là trung khu của (ABCD) cùng (I) là trung điểm của (SC). Xác minh nào sau đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). Gọi (alpha ) là góc thân (SC) và (mpleft( SAB ight)). Chọn xác định đúng vào các xác định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD), với lòng (ABCD) là hình bình hành chổ chính giữa (O;AD,SA,AB) đôi một vuông góc (AD = 8,SA = 6). ((P))là phương diện phẳng qua trung điểm của (AB) và vuông góc với (AB). Thiết diện của ((P)) với hình chóp có diện tích bằng?


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác đông đảo cạnh (a) với (SA = SB = SC = b). điện thoại tư vấn (G) là trọng tâm (Delta ABC). Độ lâu năm (SG) là:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác phần đông cạnh (a) với (SA = SB = SC = b). Gọi G là giữa trung tâm (Delta ABC). Xét khía cạnh phẳng ((P)) đi qua (A) cùng vuông góc với (SC). Tìm hệ thức contact giữa (a) với (b) để ((P)) giảm (SC) trên điểm (C_1) nằm trong lòng (S) cùng (C).

Xem thêm: Top 26 Bài Văn Về An Toàn Giao Thông, Suy Nghĩ Và Hành Động Về An Toàn Giao Thông


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông. Mặt mặt (SAB) là tam giác đều có đường cao (SH) vuông góc cùng với (mp(ABCD)). Gọi (alpha ) là góc thân (BD) với (mp(SAD)). Chọn xác minh đúng vào các xác định sau?


Cho tứ diện (ABCD) đều. điện thoại tư vấn (alpha ) là góc giữa (AB) với (mp(BCD)). Chọn xác định đúng trong các xác định sau?


Cho hình lập phương (ABCD.A_1B_1C_1D_1). Hotline $alpha $ là góc thân $AC_1$ với mp$left( ABCD ight)$. Chọn khẳng định đúng vào các khẳng định sau?


Cho hình thoi $ABCD$ gồm tâm $O,widehat ADC = 60^0,AC = 2a$. đem điểm $S$ không thuộc $left( ABCD ight)$ làm sao cho $SO ot left( ABCD ight)$. Gọi (alpha ) là góc giữa mặt đường thẳng (SB) cùng mặt phẳng (left( ABCD ight)) và ( an alpha = dfrac12). Call (eta ) là góc giữa $SC$ với $left( ABCD ight)$, chọn mệnh đề đúng:


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B), (AB = a), (BC = 2a), (SA) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy cùng (SA = sqrt 15 a) (tham khảo hình bên)

*

Góc giữa mặt đường thẳng (SC) và mặt phẳng lòng bằng


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) với SA=2a. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc tạo vày đường thẳng CG với mặt phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).


Cho tam giác $A B C$ vuông tại (A). Phương diện phẳng ((P)) đựng $B C$ và hợp với mặt phẳng ((ABC)) góc (alpha left( {0^0

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát