Cho hàm số số 1 (y = ax + b). Kiếm tìm (a) cùng (b), biết rằng đồ thị hàm số trải qua điểm (Mleft( - 1;1 ight)) và giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ là (5).

Bạn đang xem: Cho hàm số y ax b


Đồ thị hàm số trải qua điểm (Mleft( - 1;1 ight) Rightarrow 1 = a.left( - 1 ight) + b.) (left( 1 ight))

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm gồm hoành độ là (5) ( Rightarrow 0 = a.5 + b). (left( 2 ight))

Từ (left( 1 ight)) cùng (left( 2 ight)), ta tất cả hệ (left{ eginarrayl1 = a.left( - 1 ight) + b\0 = a.5 + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl - a + b = 1\5a + b = 0endarray ight.)( Leftrightarrow left{ eginarrayla = - dfrac16\b = dfrac56endarray ight.).


Đáp án buộc phải chọn là: d


...

Bài tập gồm liên quan


Hàm số bậc nhất Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tìm các giá trị của $m$ để hàm số $y = left( m^2 - m ight)x + 1$ đồng đổi thay trên $R$.


Cho hàm số $y = 2mx - m - 1,,,left( d ight)$. Tra cứu $m$ để mặt đường thẳng $left( d ight)$ đi qua điểm $Aleft( 1;,,2 ight)$.


Cho hai đường thẳng$y = 3x - 2,,left( d_1 ight)$ và $y = 2mx + m - 1,,,left( d_2 ight)$. Tìm giá trị $m$ để $left( d_1 ight)$ cắt $left( d_2 ight)$ tại điểm gồm hoành độ bởi $2$.


Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của (m) để con đường thẳng (y = m^2x + 2) cắt đường thẳng (y = 4x + 3).


Tìm $m$ để bố đường trực tiếp $y = 2x - 3,,left( d_1 ight);,,,y = x - 1,,left( d_2 ight);,,,y = left( m - 1 ight)x + 2,,,,left( d_3 ight)$ đồng quy.


Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm $Aleft( - 1;, - ,5 ight)$ và sản xuất với trục $Ox$ một góc bởi $120^0$.


Có từng nào giá trị nguyên của $m$ thuộc đoạn $left< 0;,,3 ight>$ nhằm hàm số $y = left( m^2 - 1 ight)x$ đồng trở thành trên $R.$


Cho con đường thẳng $(d): y = – 2x + 3.$ tra cứu $m$ để con đường thẳng $d’: y=mx + 1$ cắt $d$ trên một điểm thuộc mặt đường phân giác của góc phần tư thứ hai.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán, Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai


Tìm điểm cố định thuộc đồ gia dụng thị hàm số $y = 2mx - m + 1,,,left( d ight)$.


Cho hàm số $y = 2left( m - 1 ight)x - m^2 - 3,,,left( d ight)$. Tìm tất cả các giá trị của $m$ nhằm $(d)$ giảm trục hoành tại một điểm bao gồm hoành độ $x_0$ thỏa mãn nhu cầu $x_0


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát