Hỗn phù hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa hợp m gam hỗn hợp X bởi dung dịch HCl toàn vẹn thì chiếm được dung dịch đựng (m + 70,295) gam muối. Mang lại 2m gam tất cả hổn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư chiếm được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu đến 2m gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được 7,616 lít tất cả hổn hợp khí NO với N2O (đktc) gồm tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được 324,3 gam muối hạt khan. Quý giá của m gần giá trị nào nhất sau đây


Câu 4:


X là đipeptit Val-Ala, Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Đun lạnh m gam lếu hợp X Y gồm tỉ lệ số mol nX : nY = 3: 2 với hỗn hợp KOH vừa đủ, sau khi phản ứng xong thu được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được 17,72 gam muối. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


Câu 5:


Muối nào dưới đây dễ bị nhiệt độ phân


Câu 6:


Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng với hóa học nào sau đây


Câu 7:


Cho những polime sau: PVC, teflon, PE, cao su Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su thiên nhiên isopren, tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế từ phản nghịch ứng trùng phù hợp là


Câu 8:


Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bởi lượng oxi vừa đủ, nhận được 448ml khí CO2 (đktc). Khía cạnh khác, đun cho nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được lượng muối bột là


Câu 9:


Cho những phát biểu sau:

(1) fe trong gang và thép bị làm mòn điện hóa trong không gian ẩm.

Bạn đang xem: Chất ít tan trong nước

(2) Nước để lâu bên cạnh không khí tất cả pH

(3) Điều chế poli (etylen terephtalat) hoàn toàn có thể thực hiện bởi phản ứng trùng thích hợp hoặc trùng ngưng.

(4) Axit nitric còn được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, cấp dưỡng thuốc nhuộm, dược phẩm.

(5) Nitơ lỏng cần sử dụng để bảo quản máu và những mẫu sinh học khác.

(6) Triolein tác dụng được với H2 (xúc tác Ni, to), hỗn hợp Br2, Cu(OH)2.

(7) Photpho dùng làm sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói.

Xem thêm: Adware Là Gì - Cách Bảo Mật Tránh Nhiễm Adware

(8) Xăng E5 là xăng sinh học tập được pha 5% bio-ethanol (sản xuất hầu hết từ thực phẩm như ngô, sắn, ngũ ly và củ cải đường), 95% còn sót lại là xăng Ron A92 “truyền thống”.

Số phát biểu đúng là


Câu 10:


Hỗn đúng theo X gồm Mg và Al. đến 0,75 gam X làm phản ứng cùng với HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 1,568 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc), liên tục cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau khi các bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Câu 11:


Sục đàng hoàng 10,08 lít CO2 ngơi nghỉ đktc vào dung dịch cất 0,2 mol Ca(OH)2 và a mol KOH, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc vứt kết tủa, rước dung dịch nước lọc đun nóng lại nhận được 5 gam kết tủa. Quý giá của a là


Câu 12:


Este X được pha trộn từ aminoaxit A với ancol B. Hóa khá 2,06 gam X trọn vẹn chiếm thể tích bởi thể tích của 0,56 gam nitơ ở cùng đk nhiệt độ, áp suất. Hiểu được từ B có thể điều chế cao su thiên nhiên Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X bao gồm công thức cấu tạo là


Câu 13:


X là 1 trong những α-amino axit đựng 1 nhóm NH2. Mang đến m gam X phản bội ứng toàn diện với 25ml hỗn hợp HCl 1M, thu được 3,1375 gam muối. X


Câu 14:


Kết quả thể nghiệm của hóa học vô cơ X với thuốc thử được ghi làm việc bảng sau:


Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Phenolphtalein

Dung dịch gồm màu hồng

X

Khí Cl2

Có khói trắng


Kết luận nào dưới đây không chủ yếu xác


Câu 15:


Trong công nghiệp, nhôm được cung ứng bằng phương thức điện phân Al2O3 rét chảy với những điện cựclàm bằng than chì. Khi năng lượng điện phân lạnh chảy Al2O3 với chiếc điện độ mạnh 9,65A trong thời hạn 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Tuyên bố nào sau đây sai


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam