Câu điều kiện (Conditional Sentences) là vấn đề ngữ pháp cơ bạn dạng và cần thiết trong giờ Anh mà mọi người học đều đề nghị nắm rõ. Dưới đây là tổng vừa lòng một biện pháp dễ hiểu, súc tích nhất về kiến thức và kỹ năng câu đk kèm bài xích tập đi kèm.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 và 2


Nội dung chính

II. Phân biệt những loại câu điều kiện trong giờ Anh2.1. Câu điều kiện loại 12.2. Câu điều kiện loại 22.3. Câu đk loại 32.4. Câu điều kiện hỗn hợpIII. Một số trong những trường vừa lòng khác của câu đk trong giờ đồng hồ Anh3.2. Một trong những cụm tự đồng nghĩa thay thế sửa chữa If3.3. Đảo ngữ cùng với câu điều kiệnV. Bài tập và Tài liệu giờ Anh câu điều kiện

I. Câu đk là gì?

Câu đk trong giờ Anh diễn tả một sự việc có công dụng xảy ra với đk một sự việc khác xảy ra. Câu đk thường gồm dạng “Nếu…thì…”

Câu đk có 2 vế, vế “Nếu…” (Tình huống) với vế “thì…” (Kết quả).

e.g. If it rains, we will stay at home. (Nếu trời mưa, cửa hàng chúng tôi sẽ ngơi nghỉ nhà)

Mệnh đềPhân loạiVí dụ
“Nếu…”Mệnh đề If/ tình huốngIf it rains
“thì…”Mệnh đề chính/ kết quảwe will stay at home

II. Phân biệt những loại câu đk trong tiếng Anh

Có 3 các loại câu điều kiện và một trong những biến thể (ví dụ: câu điều kiện hỗn hợp).


*

2.1. Câu đk loại 1

2.1.1 Định nghĩa và biện pháp dùng

Câu điều kiện loại 1 được áp dụng để nói về công dụng của một tình huống rất có thể xảy ra trong bây giờ hoặc tương lai. (Người nói tin tình huống này có thể xảy ra thật)

Mệnh đề tình huống chia thì HIỆN TẠI ĐƠN, mệnh đề công dụng chia thì TƯƠNG LAI ĐƠN (khi dự đoán sự việc trong tương lai) hoặc HIỆN TẠI ĐƠN (khi nói tới một sự thật hiển nhiên).

If + S + V (s,es), S + will/can/shall… + V, hoặcIf + S + V (s,es), S + V (s,es)

If you work hard, you will pass the exam. (Nếu chăm chỉ, các bạn sẽ qua kỳ thi)

If you heat ice, it will melt/it melts. (Nếu chúng ta đun đá, nó sẽ chảy)

2.1.2. Những trường phù hợp ngoại lệTùy theo văn bản mà bạn nói ao ước diễn tả, mệnh đề có thể chia ở những thì không giống nhau.

If the kids are enjoying themselves, we’ll justletthem go on playing. (Nếu bọn trẻ đang tận hưởng cuộc vui, công ty chúng tôi sẽ nhằm chúng nghịch tiếp.)

If the economy is growing by 6%, then it is growing too fast. (Nếu nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng ở tại mức 6%, nó sẽ tăng trưởng vượt nhanh)

Trường hợp biểu lộ sự mang đến phép, đồng ý, gợi ý, ta cần sử dụng “may/can + V“…

If the weather is nice, you guys may go hiking. (Nếu trời đẹp, các con hoàn toàn có thể đi leo núi)

Trường hợp diễn tả sự gợi ý, đề nghị, yêu cầu, khuyên nhủ nhủ, ta cần sử dụng “must/have to/should/… + V

If you want lớn fit in that dress, you should thua thảm weight.

Trường hợp bộc lộ mệnh lệnh, ta cần sử dụng chủ ngữ ẩn

If you want to lớn get up early, do not stay up until 2am. (Nếu bạn muốn dậy sớm, chớ thức đến 2 giờ sáng)

2.2. Câu đk loại 2

2.2.1. Định nghĩa và giải pháp dùng

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để nói về công dụng của một tình huống không tồn tại thật trong hiện tại hoặc tương lai. (Người nói hoài nghi tình huống này rất có thể xảy ra)


Mệnh đề IF phân chia thì QUÁ KHỨ ĐƠN, mệnh đề thiết yếu ở dạng WOULD/COULD + V.

If + quá khứ đơn, S + would/could… + V

*Lưu ý: luôn dùng “were” thay vì “was” sinh hoạt mệnh đề tình huống.

If I were a boy, I would ask her out. (Nếu tôi là bé trai, tôi đang mời cô ấy đi gặp gỡ và hẹn hò – bạn nói là con gái)

If Linh had $5 million, he could afford that apartment. (Nếu bao gồm 5 triệu đô, anh ấy rất có thể mua được căn hộ.)

2.2.2. đối chiếu câu điều kiện loại 1 và loại 2

Trong cùng ví dụ trên, bạn nói hoài nghi nhân thứ “Linh” có 5 triệu đô là vấn đề khả thi, cần câu điều kiện là các loại 2. Tuy nhiên, nếu bạn nói tin điều này rất có thể xảy ra, câu này sẽ đưa thành một số loại 1.

If Linh has $5 million, he will buy that apartment.

2.3. Câu điều kiện loại 3

2.3.1. Định nghĩa và phương pháp dùng

Câu điều kiện loại 3 được thực hiện khi người nói tưởng tượng công dụng của một tình huống không tồn tại thật trong thừa khứ.

Mệnh đề trường hợp chia thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, mệnh đề tác dụng ở dạng WOULD/COULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (PII).

If + vượt khứ hoàn thành, S + would/could… + have + PII

If Minh had worked harder, hewould have passed the exam last week.(Nếu Minh chăm chỉ hơn thì anh ấy đang qua môn bài bác kiểm tra tuần trước.)

If the fire alarm hadn’t gone off, itwould have beena disaster. (Nếu chuông báo cháy không kêu, nó hoàn toàn có thể là một thảm họa.

2.3.2. Những trường đúng theo ngoại lệTùy theo văn bản mà fan nói mong diễn tả, mệnh đề hoàn toàn có thể chia ở các thì khác nhau:

If it hadn’t rained heavily, I would have been waiting outside when he came. (Nếu trời không mưa, tôi vẫn đứng chờ sẵn phía bên ngoài lúc anh ấy đến)I wasn’t waiting outside when he came because of the rain (Thực tế là tôi không chờ ở ko kể lúc anh ấy đến vị trời mưa to).

If she hadn’t been overeating the whole week, she would have reached the goal weight. (Nếu cô ấy ko ăn vô số cả tuần qua, cô ấy đã rất có thể chạm số khối lượng mơ ước)She didn’t reach the goal weight because she had been overeating the whole week. (Thực tế là cô ấy không đụng đến số trọng lượng mơ ước vì đã ăn quá nhiều cả tuần qua)

2.4. Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp dễ dàng và đơn giản là sự phối hợp giữa mệnh đề tình huống và kết quả.


2.4.1. Tình huống quá khứ + tác dụng hiện tại/tương lai (Loại 3 + nhiều loại 2)

If + quá khứ hoàn thành, S + would/could,… + V

If I had accepted that scholarship, I would be in Britain now. (Nếu tôi chấp nhận học bổng đó trước đây, tiếng tôi đang ở Anh)

2.4.2. Trường hợp hiện trên + kết quả quá khứ (Loại 2 + một số loại 3)

If + quá khứ đơn, S + would/could,… + have + PII

If I were you, I would have accepted that scholarship. (Nếu tôi là bạn, tôi đã nhận học bổng kia rồi.)

2.5. If + should

Đôi lúc, ta đang thấy mệnh đề trường hợp ở dạng If + should – đề cập đến những việc xẩy ra bất ngờ, ngẫu nhiên.

Ifyoushouldbump into Binh, can you tell her to hotline me?(Nếu bạn có gặp mặt Bình, hãy bảo cô ấy gọi tôi nhé)

2.6. If + will/would

Đôi lúc, ta đã thấy mệnh đề trường hợp ở dạng If + will/would – thể hiện trường hợp mà ai sẵn sàng làm gì.

Ifitwillmake you happy, I’ll stay at trang chủ tonight.(Nếu điều ấy làm em vui, anh sẽ ở nhà tối nay)

Đôi cơ hội ta dùngwill/would để thể hiện sự nghi ngại về cường độ khả thi của tình huống.

Ifitreally wouldsave the environment, I’d stop using my oto tomorrow.(Nếu điều này thật sự cứu môi trường, tôi đã dừng sử dụng xe hơi từ mai)

III. Một số trong những trường vừa lòng khác của câu điều kiện trong tiếng Anh

3.1. Unless = If…not

Ta có thể dùng “Unless” cố gắng cho “If…not” và đổi khác nghĩa của câu đến phù hợp. Unless có thể dùng cho tất cả các các loại câu điều kiện

If you do not study hard, you’ll fail the test.Unless you study hard, you’ll fail the test.

3.2. Một trong những cụm tự đồng nghĩa sửa chữa If

3.2.1.Suppose/Supposing (giả sử)

Supposing she doesn’t come, will the tiệc nhỏ go on? (Giả sử cô ấy ko đến, liệu buổi tiệc có thường xuyên không?)

3.2.2.Even if (ngay cả khi, cho dù)

Even if she doesn’t come, the party will go on (Kể cả cô ấy không đến, bữa tiệc sẽ vẫn tiếp tục)

3.2.3.As long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là)

The tiệc ngọt will last 2 hours as long as it doesn’t rain. (Bữa tiệc sẽ kéo dài 2 tiếng, miễn sao trời ko mưa)

Cụm tự này hay cần sử dụng trong câu điều kiện loại 1.

3.2.4. Without (không có)

Sử dụng trong trường hợp trả định hiệu quả sẽ chuyển đổi như nỗ lực nào nếu không có tình huống kia diễn ra. để ý Without + danh từ

Without his help, I wouldn’t have completed the plan. (Không tất cả sự trợ giúp của anh ấy, tôi vẫn không hoàn thành kế hoạch)

3.3. Đảo ngữ cùng với câu điều kiện

3.3.1. Đảo câu điều kiện loại 1

Should + S + V, S + will/can/shall/… + V

Should you bump into Tung, tell him to meet me at school. (Nếu chúng ta thấy Tùng, hãy bảo anh ấy gặp mặt tôi sống trường) If you bump into Tung, tell him lớn meet me at school.

3.3.2. Đảo câu đk loại 2

Were + S + lớn + V, S + would/could/… + V

Were I you, I would date him. (Nếu tôi là bạn, tôi đã tán tỉnh và hẹn hò với anh ta) If I were you, I would date him.

3.3.3. Đảo câu đk loại 3

Had + S + PII, S + would/could/… have + PII

Had she droven more slowly, she wouldn’t have got into the accident. (Nếu cô ấy lái xe đủng đỉnh hơn, cô ấy đang không vướng vào vụ tai nạn) If she had drove more slowly, she wouldn’t have got into the accident.

3.4. Câu điều kiện trong văn Nói (Speaking)

Trong văn nói giờ Anh, đặc biệt là giao tiếp, người bạn dạng xứ cần sử dụng mệnh đề đk khi hỏi thăm hoặc xin phép ai một biện pháp lịch sự. Thời gian này, các bạn cũng có thể bắt gặp gỡ will/would/can/could vào mệnh đề If.

Sale: Ifyouwouldjust sign here, please (= Just sign here, please.)Customer: Sure.

Thu: Excuse me. IfIcould haveanother paper. I just wrote wrong information on this one.Linh: Here, use this one.Thu: Thanks.

IV. Vết hiệu nhận biết câu điều kiện

Khi đưa từ câu đk loại 1 sang loại 2/loại 3, bạn chỉ việc thực hiện “lùi” thì đối với 2 mệnh đề

Loại 1 → các loại 2: bây giờ đơn thừa khứ đơn, will wouldLoại 2 → một số loại 3: quá khứ đối kháng thừa khứ hoàn thành, would + v would + have + PII

V. Bài bác tập & Tài liệu tiếng Anh câu điều kiện

Hiện nay, có không ít sách Ngữ pháp có phần bài tập câu điều kiện cụ thể và đa dạng. Các bạn có thể tham khảo một số trong những đầu sách sau để thực hành bài tập:

Ngữ pháp giờ Anh – Mai Lan Hương

Trên đó là tất cả triết lý tổng quan và tài liệu liên quan đến CÂU ĐIỀU KIỆN trong tiếng thằng bạn cần biết. Đây là vấn đề Ngữ pháp cơ phiên bản trong tiếng Anh nói bình thường và khá quan trọng đặc biệt trong IELTS nói riêng. Vị đó, chúng ta hãy hiểu và thực hành thực tế thật nhiều cho thuần thục phần này nhé.

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Giả, Tác Phẩm Rừng Xà Nu Tác Giả, Phân Tích Rừng Xà Nu Của Nguyễn Trung Thành

Tham khảo thêm khóa học Foundation để cầm cố vững những kiến thức ngữ pháp với từ vựng cơ bản tại đây.