Hướng dẫn giải bài 3. Chuyển động thẳng đổi khác đều sgk đồ dùng Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thứ Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc và bài tập, đi kèm công thức, định lí, siêng đề gồm trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn đồ dùng lý 10, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Câu 9 trang 22 vật lý 10


LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Tốc độ tức thời – chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Vận tốc tức thời:

Vận tốc ngay lập tức của một đồ tại một điểm mang đến ta biết tại đặc điểm đó vật chuyển động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ tốc độ của một thiết bị tại một điểm là 1 trong những đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật gửi động

– Phương với chiều là phương với chiều của đưa động


– Độ dài màn biểu diễn độ phệ của tốc độ theo một tỉ trọng xích nào đó.

Véctơ tốc độ được dùng để đặc trưng cho vận động về sự nhanh, lừ đừ và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi các vật chuyển động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn 1 chiều dương trên phố thẳng đó với quy mong như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của vận động là đại lượng xác định bằng mến số thân độ đổi mới thiên gia tốc ∆v cùng khoảng thời hạn vận tốc biến đổi thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho thấy vận tốc trở nên thiên nhanh hay đủng đỉnh theo thời gian.


2. Gia tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) cùng dấu cùng với (v) cùng (v_0)

b) Đồ thị gia tốc – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời gian là hình vẽ màn biểu diễn sự phát triển thành thiên của tốc độ tức thời theo thời hạn và tất cả dạng là 1 trong đoạn thẳng.3. Phương pháp tính đường đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong vận động thẳng cấp tốc dần đều là một hàm số bậc nhì của thời gian.

4. Công thức contact giữa gia tốc, gia tốc và lối đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): vận tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời điểm t

III. Vận động chậm dần dần đều

1. Gia tốc của vận động thẳng chững dần đều

Ta bao gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là chuyển động, ta gồm a âm (nghĩa là a cùng v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của vận động thẳng đủng đỉnh dần đa số ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng chững lại đều

a) bí quyết vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vệt với v0 cùng v).

b) Đồ thị vận tốc thời gian

Tương tự như hoạt động thẳng cấp tốc dần hầu hết nhưng thiết bị thị đang dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Phương pháp tính đường đi và phương trình vận động của vận động thẳng chậm dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– đưa động đổi khác đều là chuyển động có tốc độ không đổi

– phương pháp tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ vận động chậm dần dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– công thức tính quãng lối đi được của vận động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình vận động của hoạt động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức liên hệ giữa gia tốc, gia tốc và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 16 vật dụng Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ thời trang tốc độ của một chiếc xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời gian 0,01 s xe pháo đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe thiết bị chỉ độ to của tốc độ tức thời tại thời điểm M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 đồ Lý 10

Hãy so sánh độ lớn gia tốc tức thời của xe tải và xe con ở Hình 3.1. Từng đoạn bên trên vector gia tốc tương ứng với 10 km/h. Nếu như xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe download đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn tốc độ tức thời của từng xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe con là 40 km/h

⇒ Độ lớn tốc độ tức thời của xe cộ con lớn hơn xe tải.

Nếu xe bé đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe cài đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 thứ Lý 10

Hãy viết phương pháp tính vận tốc ứng với đồ thị làm việc Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời câu hỏi C4 trang 19 đồ dùng Lý 10

Hình 3.6 là trang bị thị tốc độ – thời gian của một thang thứ trong 4s đầu kể từ thời điểm xuất phát. Hãy xác minh gia tốc của thang thứ trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ dùng thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời gian (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang lắp thêm trong giây đầu tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời thắc mắc C5 trang 19 thiết bị Lý 10


Hãy tính quãng đường nhưng mà thang máy đi được vào giây sản phẩm nhất, kể từ khi xuất phát ở câu C4.

Trả lời:

Ta có, gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên là (0,6m/s^2) (đã tính sinh sống câu C4)

⇒ Quãng đường cơ mà thang thứ đi được vào giây đồ vật nhất, kể từ khi xuất phạt là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang 20 Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa nên (xem hình 3.1 ngơi nghỉ đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy thiết kế một phương án nghiên cứu xem hoạt động của hòn bi bao gồm phải là chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu hết hay không? chú ý rằng chỉ có thước để đo độ lâu năm và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình hoạt động của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi với thả bi nhẹ, không tốc độ đầu thì: xo = 0 cùng vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta bao gồm cách triển khai thí nghiệm như sau:

– chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu .

– cần sử dụng thước đo với ấn định những quãng đường nhưng mà bi đang lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đeo tay đo thời hạn bi lăn không còn quãng đường đo. (S = x).

– Xét xem S bao gồm tỉ lệ thuận với t2 xuất xắc không, nếu có thì bi đã hoạt động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời thắc mắc C7 trang 21 thiết bị Lý 10

Trở lại ví dụ nghỉ ngơi mục III.2a. Tính quãng đường mà xe đạp đi được trường đoản cú lúc ban đầu hãm phanh mang đến lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng liền mạch với tốc độ 3 m/s bỗng nhiên hãm phanh và đi chậm lại đều. Từng giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp điện đi được từ lúc ban đầu hãm phanh mang đến lúc ngừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời điểm vật bước đầu hãm phanh đến lúc dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng đường đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 trang bị Lý 10

Dùng bí quyết (3.4) nhằm kiểm tra kết quả thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ dùng Lí 10 không hề thiếu và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài bác tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết phương pháp tính gia tốc tức thời của một vật hoạt động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho thấy thêm yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu mong về độ lớn của những đại lượng trong bí quyết ta đề nghị xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt xe cộ dời được một phần đường Δs khôn cùng ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài xích 2 trang 22 đồ Lý 10

Véctơ tốc độ tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng được xác minh như cầm cố nào?

Trả lời:

Véc tơ gia tốc tức thời trên một điểm của một vận động thẳng có độ lớn số 1 định, có phương với chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật gửi động.

– Phương với chiều là phương cùng chiều của gửi động.

– Độ dài trình diễn độ béo của tốc độ theo một tỉ xích nào đó.

Khi những vật hoạt động trên một mặt đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn 1 chiều dương trê tuyến phố thẳng trên và quy cầu như sau:

– Vật chuyển động theo chiều dương gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương bao gồm v

3. Giải bài bác 3 trang 22 trang bị Lý 10

Chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều, lừ đừ dần hầu như là gì?

Trả lời:

– vận động thẳng cấp tốc dần mọi là hoạt động thẳng tất cả độ mập của vận tốc tức thời tăng vọt theo thời gian.

– hoạt động thẳng lừ đừ dần đông đảo là chuyển động thẳng tất cả độ béo của tốc độ tức thời giảm dần theo thời gian.

4. Giải bài 4 trang 22 thiết bị Lý 10

Viết phương pháp tính gia tốc của vận động thẳng nhanh, chững dần đều. Phân tích dấu của những đại lượng thâm nhập vào công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chững lại đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm lại đều: (a) ngược vệt với (v_0)

5. Giải bài bác 5 trang 22 vật dụng Lý 10

Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm trễ dần đều phải có dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ vận tốc của các chuyển động này có điểm sáng gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho thấy thêm vận tốc biến chuyển thiên nhanh hay lờ lững theo thời gian

– Đơn vị của tốc độ là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ gia tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đều phải có phương cùng chiều trùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ vận tốc của hoạt động thẳng chậm dần số đông ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết cách làm tính quãng lối đi được của hoạt động nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của những đại lượng tham gia vào phương pháp đó. Quãng lối đi được vào các chuyển động này nhờ vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– Quãng đường đi được vào các vận động này nhờ vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều?

Trả lời:

Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với (v_0)

– hoạt động thẳng chững dần đều: a ngược vệt với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 trang bị Lý 10

Thiết lập cách làm tính gia tốc của chuyển động thẳng chuyển đổi đều theo tốc độ quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính tốc độ của gửi động thay đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– công thức tính quãng mặt đường trong chuyển động thay đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) nạm vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính vận tốc của vận động thẳng biến đổi đều theo gia tốc quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài bác 9 trang 22 trang bị Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều khi nào cũng to hơn gia tốc của hoạt động thẳng chững dần đều.

B. Hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc mập thì có vận tốc lớn.

C. Vận động thẳng thay đổi đều có tốc độ tăng, bớt theo thời gian.

D. Vận tốc trong vận động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương, chiều và độ khủng không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật chuyển động nhanh dần dần đều, véctơ vận tốc có gốc ở vật đưa động, bao gồm phương với chiều trùng cùng với phương và chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần phần lớn là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 đồ vật Lý 10

Trong phương pháp tính vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đông đảo v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn dương.

C. A luôn luôn luôn thuộc dấu cùng với v.

D. A luôn luôn luôn ngược vết với v.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Trong bí quyết tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần hầu như v = v0 + at thì a luôn luôn cùng dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài bác 11 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Công thức làm sao dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài xích 12 trang 22 đồ dùng Lý 10

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong một phút đó.

c) Nếu liên tiếp tăng tốc vậy nên thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn là lúc tàu ban đầu rời ga, chiều dương là chiều đưa động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 vật dụng Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng số đông với vận tốc 40 km/h bỗng dưng tăng ga vận động nhanh dần dần đều. Tính vận tốc của xe cộ biết rằng sau khoản thời gian chạy được quãng con đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ và gốc thời hạn lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều gửi động.

Đổi đơn vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng phương pháp liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài 14 trang 22 thứ Lý 10

Một đoàn tàu đang hoạt động với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, hoạt động thẳng chậm rì rì dần phần đông để vào ga. Sau hai phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong thời hạn hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu ban đầu hãm phanh, chiều dương là chiều vận động của đoàn tàu.

Đổi đối chọi vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc dịp sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên gia tốc lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ cơ hội hãm phanh đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng mặt đường tàu đi được vào thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài bác 15 trang 22 thứ Lý 10

Một xe cộ máy vẫn đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Bạn ấy phanh gấp và xe đến cạnh bên miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Các Loài Rắn Lục Xanh Sọc Đen, Điểm Mặt 6 Loài Rắn Lục Cực Độc Có Mặt Ở Việt Nam

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban sơ của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– tốc độ lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường mà lại xe đi được từ lúc phanh cho đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không áp dụng trực tiếp công thức tính vận tốc vì không biết thời gian từ thời gian hãm mang đến lúc xe tạm dừng hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn đồ dùng lý 10 tốt nhất!