Công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng chuẩn chỉnh xác

Bài viết hôm nay. Trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ giới thiệu cùng quý thầy cô và những em học sinh công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng với nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan không giống trong chuyên đề này. Hãy dành thời gian share để nắm chắc thêm phần kỹ năng Hình học 9 vô cùng quan trọng đặc biệt này nhé !

I. CÁCH TÍNH TỌA ĐỘ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG


1. Công thức:

Bạn đã xem: công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng chuẩn xác

*


Cho hai điểm sáng tỏ A với B cùng với A(xA, yB) cùng B(xA, yB). Lúc đó

– Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB được xem bởi công thức

*

– Tọa độ trung điểm M của AB được tính bởi công thức

*

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến hai điểm M(2; 9) cùng N(1; -3). Xác định tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN.

Bạn đang xem: Cách tính tọa độ vecto

Hướng dẫn giải:

Tọa độ trung điểm I của MN là

*

II. CÁC BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TÍNH TỌA ĐỘ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Bài 1: Cho tam giác ABC, gồm B(9; 7) cùng C(11; -1). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tọa độ vecto  là:

A. (2 ; -8)

B. (1; -4)

C. (10; 6)

D. (5; 3)

*

Hướng dẫn giải:

Do M là trung điểm của AB phải ta có: 

*

Do N là trung điểm của AC phải ta có: 

*

Tọa độ của  = (xN; xM; yN; yM)

*

Vậy  =(1; -4).

Bài 2: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, gọi B’, B”, B”’ lần lượt là vấn đề đối xứng của B(-2; 7) qua trục Ox, Oy cùng qua gốc tọa độ O. Tọa độ các điểm B’, B”, B”’ là:

A. B’(-2; -7), B”(2; 7), B”’(2; -7)

B. B’(-7; 2), B”(2; 7), B”’(2; -7).

C. B’(-2; -7), B”(2; 7), B”’(-7; -2)

D. B’(-2; -7), B”(7; 2), B”’(2; -7).

Hướng dẫn giải:

+ B’ đối xứng cùng với B(-2; 7) qua trục Ox, suy ra B’(-2; -7) (do đối xứng qua trục Ox thì hoành độ không thay đổi và tung độ đối nhau).

+ B” đối xứng cùng với B qua trục Oy, suy ra B”(2; 7) (do đối xứng qua trục Oy thì tung độ không thay đổi và hoành độ đối nhau).

+ B”’ đối xứng với B qua gốc tọa độ O, suy ra O là trung điểm của BB”’

Nên ta có: 

*
 B”’(2; -7)

Đáp án A

Bài 3: Ví dụ 2. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, đến điểm A(2; 3) với B(11; 5). điện thoại tư vấn H là điểm đối xứng của B qua A. Tọa độ điểm H là:

A. H (

*
; 4)

B. H(-7; 1)

C. H(7; -1)

D. H(20; 7)

Hướng dẫn giải:

Vì H là vấn đề đối xứng của B qua A, vì thế A là trung điểm của BH.

Gọi tọa độ của H là H(xH; yH)

Áp dụng bí quyết tọa độ trung điểm ta có:

*
 H (-7; 1)

Đáp án B

Bài 4: Cho E(1; -3). Điểm 

*
 sao mang đến A là trung điểm của BE. Tọa độ điểm B là:

A. B(0; 3)

B. B(

*
; 0)

C. B(0; 2)

D.

Xem thêm: Thi Thử Online Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán Có Cấu Trúc Mới Mã 16

 B(4; 2)

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

*

Do A là trung điểm của BE nên ta có 

*

*

Vậy B(0; 3).

Đáp án A