Cung có độ nhiều năm bằng bán kính đường tròn cất cung ấy tất cả số đo là (1) radian, kí hiệu (1rad ) hay đơn giản dễ dàng là bỏ chữ (rad) cùng kí hiệu là (1).

Bạn đang xem: Cách tính số đo cung lượng giác

c) dục tình giữa độ cùng radian

(180^0 = pi rad )(Rightarrow 1^0 = pi over 180rad,1rad = left( 180 over pi ight)^0)

d) Độ dài cung tròn

Một cung của mặt đường tròn bán kính (R) tất cả số đo (α) ( rad) thì độ nhiều năm (l = Rα).

2. Góc với cung lượng giác

- Đường tròn định hướng là mặt đường tròn có chiều di động cầm tay đã được quy ước: chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ, chiều âm là thuộc chiều đồng hồ.

Chú ý: Ta chỉ xét những khái niệm góc lượng giác, cung lượng giác trên phố tròn định hướng.

*
*

- Góc lượng giác: khi tia (Om) cù chỉ theo chiều dương hoặc chỉ theo chiều âm trường đoản cú tia (Ou) đến tia (Ov) thì nó quét một góc lượng giác cùng với tia đầu (Ou) cùng tia cuối (Ov), kí hiệu (left( Ou,Ov ight)).

- Cung lượng giác: khi tia (Om) quét buộc phải một góc lượng giác (left( Ou,Ov ight)) thì điểm (M) chạy trên đường tròn luôn luôn theo một chiều dương hoặc âm trường đoản cú (U) mang đến (V). Ta nói điểm (M) vạch buộc phải một cung lượng giác điểm đầu (U) với điểm cuối (V) tương ứng với góc lượng giác (left( Ou,Ov ight)).

- Số đo góc với cung lượng giác

- giả dụ một góc lượng giác tất cả số đo (a^0) (hay (alpha left( rad ight))) thì mọi góc lượng giác thuộc tia đầu, tia cuối cùng với nó bao gồm số đo dạng (a^0 + k360^0) (hay (alpha + k2pi left( rad ight))), (k in Z).


Chú ý: không viết (a^0 + k2pi ) hay (alpha + k360^0) (vì ko cùng đơn vị đo).

Xem thêm: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Rau Muống Hạt Và Cách Chăm Sóc Hiệu Quả

- nếu một cung lượng giác tất cả số đo (a^0) (hay (alpha left( rad ight))) thì hầu hết góc lượng giác thuộc tia đầu, tia cuối cùng với nó gồm số đo dạng (a^0 + k360^0) (hay (alpha + k2pi left( rad ight))), (k in Z).

3. Hệ thức Salơ

Ba tia phổ biến gốc (OA, OB, OC) bất cứ thì:

(sđ(OA, OB) + sđ(OB, OC) )(= sđ(OA, OC) + k.360^0) ((k2π))

4. Màn biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác

a) Đường tròn lượng giác là con đường tròn kim chỉ nan có trung tâm là gốc (O) của hệ toạ độ trực chuẩn có bán kính bằng 1. Điểm gốc của cung lượng giác là vấn đề (A (1; 0))

*

b) màn biểu diễn cung lượng giác trên phố tròn lượng giác gồm số đo bằng (α) bằng cách chọn điểm gốc là vấn đề (A(1;0)) là vấn đề ngọn (M) sao để cho sđ cung (AM) bằng (α).