Bài 5+6 : ĐA THỨC – CỘNG TRỪ ĐATHỨC


Bài 5+6

ĐA THỨC – CỘNG TRỪ ĐA THỨC

–o0o–

ĐA THỨC :

đa thức là tổng những đơn thức. Mỗi 1-1 thức vào tổng điện thoại tư vấn là là một hạng tử của nhiều thức đó.

Bạn đang xem: Cách tính đa thức

Bậc của nhiều thức :

Bậc của nhiều thức là Bậc của hạng tử gồm bậc cao nhất trong dạng nhiều thức thu gọn của đa thức đó.

CỘNG TRỪ ĐA THỨC :

Quy tắc “dấu ngoặc” và đặc thù của phép cộng.

Xem thêm: How To Get To Trường Thpt Đoàn Kết Hai Bà Trưng Hà Nội, Thpt Đoàn Kết

Ôn tập chương đa thức :link.

=============================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 25 TRANG 38 : tra cứu bậc của nhiều thức sau :

3x2 –

*
x + 1 + 2x – x2

 = 3x2 – x2–

*
x + 2x + 1

= 2x2 +

*
x + 1

bậc của đa thức : 2

3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2

= 7x3 – 3x3 +3x2 + 6x3 – 3x2

= 10x3

bậc của nhiều thức : 3

BÀI 26 TRANG 38 : thu gọn đa thức sau :

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2

= x2 + x2 + x2 + y2 + y2 – y2 + y2 + z2 + z2 – z2

= 3x2 + y2 + z2

BÀI 27 TRANG 38 : thu gọn gàng rồi tính nhiều thức phường tại x = 0,5 cùng y = 1 :

P =

*
x2y + xy2 – xy +
*
xy2 – 5xy –
*
x2y

=

*
x2y –
*
x2y + xy2 +
*
xy2 – xy – 5xy

=

*
xy2 – 6xy

Khi x = 0,5 với y = 1: p =

*
0,512 – 6.0,5.1 =
*

————————————————————————————————————–

BÀI 31 TRANG 40 : mang lại hai nhiều thức :

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

Tính : M + N ; M – N; N – M

Giải :

M + N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y (bỏ vết ngoặc)

= 3xyz + xyz – 3x2 + 5x2 + 5xy – 5xy – y – 1+ 3 (sắp xếp solo thức đồng dạng với nhau)

= 4xyz + 2x2 – y + 2 (rút gọn các đơn thức đồng dạng)

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y (bỏ dấu ngoặc : trước vết ngoặc là vết trừ thay đổi dấu của những đơn thức )

= 3xyz – xyz – 3x2 – 5x2 + 5xy + 5xy – 1– 3 + y(sắp xếp đơn thức đồng dạng với nhau)