Lời giải:Phân tích:Ta có:
*
*
.+ Xét
*
*
. Bởi
*
. Do
*
nên không tồn tại giá trị
*
.+ Xét
*
*
. Vày
*
. Vị
*
nên bao gồm hai quý hiếm
*
là:
*
.
*
Với
*
.
*
Với
*
. Do đó trên khoảng
*
phương trình đã cho có hai nghiệm
*
*
.Vậy tổng các nghiệm của phương trình vẫn cho trong vòng
*
là:
*
.


Bạn đang xem: Cách tìm tổng các nghiệm của phương trình


Xem thêm: Sơ Mi Cách Phối Đồ Đi Đám Cưới Cho Nam Giới Đúng Chuẩn Soái Ca

Vậy đáp án đúng là B. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút bài toán về phương trình lượng giác cơ bản, nâng cao - Toán học 11 - Đề số 28