Sử dụng các album trong ứng dụng Ảnh

*
giúp xem và sắp tới xếp ảnh và video của bạn. Chạm vào Album để xem ảnh và clip của bạn được bố trí theo những danh mục với loại phương tiện đi lại khác nhau, như Video, Chân dung, cùng Quay chậm. Chúng ta có thể xem các hình ảnh của mình được bố trí trên một phiên bản đồ nhân loại trong album Địa điểm hoặc duyệt ảnh dựa trên người xuất hiện trong ảnh trong album số đông người.

Bạn đang xem: Cách tạo album ảnh trên iphone

Album vừa mới đây hiển thị hết cỗ sưu album hình ảnh của các bạn theo đồ vật tự mà các bạn thêm chúng vào thư viện cùng album Mục ái mộ hiển thị hình ảnh và đoạn phim mà bạn đã ghi lại là mục ưa thích.

*

Nếu bạn sử dụng Ảnh iCloud, những album sẽ tiến hành lưu trữ trong iCloud. Album được cập nhật và có thể truy cập trên các thiết bị mà các bạn đã đăng nhập bởi cùng một ID temperocars.com. Hãy xem áp dụng Ảnh iCloud trên iPhone.


Chạm vào Album làm việc cuối màn hình.

Chạm vào

*
, sau đó chọn Album mới.

*

Đặt tên đến album, sau đó chạm vào Lưu.

Chạm vào các hình ảnh mà bạn có nhu cầu thêm vào album, tiếp đến chạm vào Thêm.

Để sản xuất album được chia sẻ, hãy xem chia sẻ ảnh với Album được chia sẻ trong iCloud.


Mở ảnh hoặc clip ở cơ chế toàn màn hình, tiếp đến chạm vào .

Chạm vào chế tạo album, sau đó thực hiện một trong số tác vụ sau đây:

Bắt đầu một album mới: va vào Album, tiếp đến đặt tên đến album.

Thêm vào trong 1 album hiện nay có: Chạm vào một trong những album hiện có dưới Album của tôi.


Khi vẫn xem các hình thu nhỏ, hãy đụng vào chọn ở đầu màn hình.

Chạm vào những hình thu nhỏ ảnh và đoạn phim mà bạn có nhu cầu thêm, tiếp nối chạm vào .

Chạm vào cung ứng album, sau đó thực hiện một trong những tác vụ sau đây:

Bắt đầu một album mới: chạm vào Album, tiếp nối đặt tên cho album.

Thêm vào trong 1 album hiện có: Chạm vào trong 1 album hiện nay có bên dưới Album của tôi.


Mở album, kế tiếp chạm vào ảnh hoặc đoạn phim mà bạn muốn xóa để xem ở cơ chế toàn màn hình.

Chạm vào , sau đó lựa chọn một trong những tùy chọn sau đây:

Xóa ngoài album: Ảnh bị xóa sổ album đó, dẫu vậy vẫn tồn tại trong những album khác và thư viện của bạn.

Xóa khỏi thư viện: Ảnh bị xóa khỏi tất cả các album và thư viện của chúng ta và dịch rời đến album Đã xóa gần đây.

Xem thêm: 如何登录Myfxtm - Myfxtm Portal

Để xóa nhiều ảnh hoặc đoạn phim khỏi một album, hãy va vào Chọn, đụng vào các hình thu nhỏ ảnh hoặc đoạn clip mà bạn có nhu cầu xóa, sau đó chạm vào .