Trong giải đáp khôi phục dữ liệu thẻ ghi nhớ Camera. Các bạn sẽ biết cách khôi phục ảnh, clip bằng Disk Drill. ứng dụng miễn phí hỗ trợ thẻ nhớ SD, CF, MicroSD. Tương xứng Windows với Mac OS. Cung ứng định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS và HFS+, APFS, EXT3/EXT4 với RAW. OK, bọn chúng ta ban đầu nhé