Tìm hoành độ giao điểm của trang bị thị hàm số

Với kiếm tìm hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số Toán lớp 9 có đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tra cứu hoành độ giao điểm của vật dụng thị hàm số từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình hoành độ giao điểm

*

Phương pháp giải

+ Điểm M(x0; y0) thuộc trang bị thị hàm số y = f(x) ⇔ y0 = f(x0).

+ Hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số y = f(x) và y = g(x) là nghiệm của phương trình f(x) = g(x).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: những điểm nào dưới đây thuộc đồ dùng thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1.

A(0; 3); B(0; 1); C(1; 0); D (-1/2;0)E(-1; 0).

Hướng dẫn giải:

Đặt f(x) = 2x2 + 3x + 1.

Ta có:

+ f(0) = 2.02 + 3.0 + 1 = 1 ⇒ A(0; 3) không thuộc thiết bị thị hàm số cùng B(0; 1) thuộc đồ vật thị hàm số.

+ f(1) = 2.12 + 3.1 + 1 = 6 ⇒ C(1; 0) ko thuộc trang bị thị hàm số.

+ f(-1/2) = 2.(-1/2)2 + 3(-1/2) + 1 = 0 ⇒ D(-1/2;0) thuộc thứ thị hàm số.

+ f(-1) = 2.(-1)2 + 3.(-1) + 1 = 0 ⇒ E(-1; 0) thuộc đồ dùng thị hàm số.

Ví dụ 2: tra cứu m nhằm A(1; 2) thuộc các đồ thị hàm số dưới đây:

a) y = f(x) = x2 + 2x + m

*

Hướng dẫn giải:

a) A(1; 2) thuộc vật dụng thị hàm số y = f(x) = x2 + 2x + m

⇔ 2 = 12 + 2.1 + m

⇔ m = -1.

Vậy m = -1.

b) A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số

*

*

⇔ m = 0.

Vậy m = 0.

c) A(1; 2) thuộc trang bị thị hàm số

*

*

⇔ m + 2 = 4

⇔ m = 2.

Vậy m = 2.

*

Ví dụ 3: kiếm tìm giao điểm của hai thứ thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1 với y = x + 1.

Hướng dẫn giải:

Hoành độ giao điểm của nhị hàm số là nghiệm của phương trình:

2x2 + 3x + 1 = x + 1

⇔ 2x2 + 2x = 0

⇔ 2x(x + 1) = 0

*

+ cùng với x = 0 thì y = x + 1 = 1.

+ với x = -1 thì y = x + 1 = 0.

Vậy hai đồ dùng thị hàm số trên có 2 giao điểm là A(0; 1) với B(-1; 0).

Bài tập trắc nghiệm từ luyện

Bài 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ gia dụng thị hàm số y = 2x2 + x.

Xem thêm: Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 2, Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1

A. (0; 0)B. (0; 1). C. (1; 0)D. (2; 0).

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Điểm A(1; 0) không thuộc thứ thị hàm số nào bên dưới đây?

*
⇔ m + 2 = 4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 3: với giá trị làm sao của a sau đây thì thiết bị thị hàm số y = 3x2 + ax + 1 trải qua điểm M(-2; 0).

A. A = 13/2 B. A = 13.

C. A = -13D. A = -13/2.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Hoành độ giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số y = x + 1 và y = 2x + 1 là:

A. X = 0 B. X = -1C. X = -1/2 D. X = -2.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 5: Số giao điểm của đồ vật thị hàm số y = √(x-1) cùng y = x – 1 là:

A. 0B. 1C. 2 D. Vô số.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập tự luận từ luyện

Bài 6: kiếm tìm một điểm bất kỳ thuộc trang bị thị hàm số y = 2x2 + x + 3.