Trong giờ Anh, vấn đề sử dụng những từ như little, a tittle, few, a few, many, much, lot ofa lot of rất dễ gây nhâm lẫn cho người học. Liệu rằng sự khác biệt giữa chúng như vậy nào? Dùng như thế nào cho đúng? thậm chí còn những bạn học tiếng Anh nhiều năm cũng thường lẫn lộn thân chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng a little, a few, a lot of


*
Phân biệt – cách áp dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of

Vì lý do đó, cửa hàng chúng tôi đã minh bạch và giúp cho bạn hiểu hơn về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of với a lot of trong nội dung bài viết này. Họ hãy cùng tò mò nhé!


Nội dung chính

1 1. Little cùng A little2 2. Biện pháp dùng Few với A few3 3. Bí quyết dùng Many với Much5 5. Bài xích tập áp dụng

1. Little và A little

1.1. Phương pháp dùng Little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ không đếm được. Tất cả nghĩa tủ định là siêu ít, ko được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): cực kỳ ít, ko được nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy bao gồm ít tiền)

1.2. Phương pháp dùng A little

Người ta áp dụng Little đứng trước các danh tự đếm được. Tức là một chút, một ít.

Little + uncountable nouns (danh từ không đếm được): một chút, một ít.

Ví dụ: I just have a little money lớn buy an apple. (Tôi chỉ có một ít tiền để mua một quả táo).

2. Giải pháp dùng Few với A few


*
Cách cần sử dụng Few với A few

2.1. Bí quyết dùng Few

Ta sử dụng few trước danh từ đếm được có nghĩa là có rất ít, ko nhiều.

Few + countable nouns (danh từ đếm được): khôn xiết ít, ko nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có cực kỳ ít học sinh đã bong khỏi lớp hôm qua)

2.2. Phương pháp dùng A Few

Ta áp dụng a few trước danh từ đếm được tức là một xí, một ít đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ đếm được): một xí, một ít đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very close. ( Tôi gồm vài người bạn nhưng cửa hàng chúng tôi rất thân thiết)

3. Bí quyết dùng Many với Much

3.1. Bí quyết dùng Many

Ta cần sử dụng Many mang lại danh từ đếm được số những trong đa dạng chủng loại loại câu như câu hỏi, câu xác định hay phú định. MAny có nghĩa là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( có tương đối nhiều người trong gia đình của tôi)

– Cấu trúc, cách áp dụng Accept với Agree trong tiếng Anh

– giải pháp dùng kết cấu Not only – But also trong tiếng Anh

3.2. Phương pháp dùng Much


*
Cách dùng Many với Much

Much được thực hiện với danh từ không đếm được tức là nhiều trong cả câu nghi vấn, xác định và che định. Có nghĩa là nhiều.

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have much money khổng lồ give you. (Tôi không có tương đối nhiều tiền khiến cho bạn)

4. Giải pháp dùng Lot of và A Lot of

Bạn có thể dùng cả lot of và a lot of đến danh từ đếm được hoặc danh từ ko đếm được. Có nghĩa là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books to read. (Tôi có rất nhiều sách nhằm đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential campaign in 2020. (Rất nhiều người đã bỏ thăm cho Donald Trump vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020).


Đăng cam kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.

Xem thêm: 34 Bài Toán Nâng Cao Lớp 6 Tính Tổng Tự Nhiên Nâng Cao Lớp 6 Có Hướng Dẫn Giải


*
Bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào nơi trống vào câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we giới thiệu them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn đáp án đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB. Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love bởi you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. ManyThere aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.A. MuchB. ManyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. AnyB. SomeLiverpool has …………. Of great nightclubs.A. A lotB. ManyHurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.A. A fewB. A littleWe saw ……………. Beautiful scenery when we went lớn Austria.A. A little ofB. SomeThere are a ………….. Shops near the university.A. FewB. AnyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. MuchB. ManyThere are ……………… expensive new flats next khổng lồ the riverA. SomeB. A littleAfter Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.A. A fewB. FewC. LittleD. A littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. Very fewB. Very littleC. Very muchD. Very manyĐáp ánBBBAAABAA A ba ABBA BADA

Trên đây là bài viết Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of cùng A Lot of nhưng mà temperocars.com đang tổng hợp đến bạn. Hy vọng bạn sẽ có thể thành thạo rộng trong việc thực hiện những từ bên trên thông qua bài viết này.


giải pháp phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost cùng The most trong giờ đồng hồ Anh
03 tháng 08, 2022
Trong giờ đồng hồ Anh sẽ có không ít cấu trúc, bí quyết phân biệt không giống nhau. Most, Most of, Almost với The most là một trong trong số đó. Hôm nay, tư liệu IELTS sẽ giới thiệu cho chính mình về biện pháp phân biệt,