Trong thực tế, chúng ta có thể gặp các số đo độ dài khác biệt như mm, cm, dm, da, hm, km,.. Nhiều trường hợp, bọn họ phải tìm biện pháp đổi các số đo có solo vị khác biệt thành tiện thể thống độc nhất vô nhị dưới dạng thập phân. Cùng tìm hiểu cách triển khai nhé!


1.Cách viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân1.3. Công việc thực hiện tại viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân:2.Giải toán lớp 5 trang 44

1.Cách viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân

1.1. Đổi đơn vị độ dài:

Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần 1-1 vị nhỏ hơn tiếp liền.

Bạn đang xem: Cách chuyển hỗn số thành số thập phân

VD: 1km = 10hm = 100da = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm

Từ đặc thù trên, ta có phương thức đổi đơn vị độ lâu năm sang 1-1 vị to hơn tiếp liền:

Muốn đổi độ lâu năm sang đối chọi vị to hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị chức năng trước phân tách cho mười
Mỗi đơn vị đo độ lâu năm bằng
*
đơn vị to hơn tiếp liền.

Từ tính chất trên, ta có phương pháp đổi đơn vị chức năng độ nhiều năm sang đối kháng vị nhỏ nhiều hơn tiếp liền:

Muốn thay đổi độ lâu năm sang đơn vị nhỏ hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị trước nhân cùng với mười

1.2. Láo số:

Hỗn số là sự phối kết hợp giữa một số nguyên cùng một phân số. Láo số tất cả phần nguyên với phần phân số, phần phân số luôn bé hơn 1.

VD:

*
có phần nguyên là 1, phần phân số là
*

Cách thay đổi hỗn số thành phân số:

Giá trị của hỗn số bằng phần nguyên cộng với phần phân số.

VD:

*

Từ phương pháp tính giá trị bên trên ta có 1 nguyên tắc thay đổi hỗn số thành phân số như sau:

Muốn đổi hỗn số thanh lịch phân số, ta mang phần lý do với mẫu mã của phần phân số, được từng nào ta cộng lên tử số của phần phân số, không thay đổi tử, ta được giá trị của lếu số.

Ví dụ:

*
ta lấy 2 × 4 = 8 + 3 = 11 do đó:

*

Cách thay đổi phân số thành lếu số:
Muốn thay đổi phân số thành lếu láo số, ta đem tử số phân chia cho chủng loại số, được thương là phần nguyên, số dư là tử của phần phân sỗ, mẫu mã giữ nguyên

Ví dụ:

22

chia 4 được 5 dư 2. Bởi đó:

*

Cách thay đổi hỗn số thành số thập phân:
Muốn thay đổi hỗn số thành số thập phân, ta thay đổi phần phân số gồm mẫu là 10 hoặc 100 hoặc 1000 rồi đưa phần phân số yếu tắc thập phân, phần nguyên là phần số.

Lưu ý: Trước khi thực hiện chuyển láo số thành số thập phân thì bình chọn phần phân số đã bé thêm hơn 1 xuất xắc chưa. Nếu chưa thì thực hiện “chuyển phân số thành hốn số” được phần nguyên, ta cộng vào phần nguyên cũ.

Xem thêm: Mộ Của Tần Thủy Hoàng - #Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng

Ví dụ: thực hiện thay đổi hỗn số, ta được:

Vậy:

. Sau đó, thực hiện đổi thành số thập phân như bình thường

1.3. Các bước thực hiện nay viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân:

Bước 1: Đổi những số đo độ dài đề nghị đổi bên dưới dạng phân số bao gồm mẫu là 10, 100 hoặc 1000.

VD: 5dm =m

Bước 2: Lập láo lếu số giữa đơn vị chức năng độ dài phải đổi đã có (phần nguyên) và đơn vị độ dài sẽ đổi (phần thập phân)

VD: 6m 5dm = m

Bước 3: Đổi phần thập chia thành phần thập phân trong các thập phân

= 0,5 do đó:6m 5dm = 6,5m

Vậy: 6m 5dm = 6,5m

2.Giải toán lớp 5 trang 44

Bài 1 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân thích hợp vào vị trí chấm:

Hướng dẫn: triển khai theo các bước thực hiện viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân

8m 6dm = m = 8,6m2dm 2cm =dm = 2,2dm3m 7cm = m = 3,07m23m 13cm= m = 23,13m

Bài 2 toán lớp 5 trang 44: Viết những số đo sau dưới dạng thập phân:

* Có đơn vị chức năng đo là mét:

3m 4dm = m = 3,4m

2m 5dm = m = 2,5m

21m 36cm = m = 21,36m

Có đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét:

8dm 7cm = dm = 8,7dm

4dm 32mm = dm = 4,32dm

73mm = dm = 0,73dm

Bài 3 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm

5km 302m = 5,302km5km 75m = 5,075km302m = 0,302km