Bạn đang xem: Các phản ứng hạt nhân không tuân theo

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phản ứng hạt nhân (_1^3T + _Z^AX o _2^4He + _0^1n), phân tử nhân X là hạt nhân như thế nào sau đây?


Cho phản nghịch ứng phân tử nhân: (_ m1^ m2 mD + _ m1^ m3 mT o _ m2^ m4 mHe + _ m0^ m1 mn). Biết tích điện liên kết riêng của các hạt nhân khớp ứng là: εD= 1,11 MeV/nuclôn, εT= 2,83 MeV/nuclôn, εHe= 7,10 MeV/nuclôn. Tích điện tỏa ra của bội nghịch ứng hạt nhân này là


Một prôtôn tất cả động năng Kp = 1,5MeV phun vào hạt nhân (_3^7Li)đang đứng yên ổn thì hiện ra 2 phân tử X có bản chất giống nhau với không kèm theo sự phản xạ gamma. Tính rượu cồn năng của mỗi phân tử X? đến mLi = 7,0144u; mp = 1,0073u; mX = 4,0015u; 1uc2 = 931MeV.


Trong phản nghịch ứng phân tử nhân tỏa năng lượng của nhị hạt nhânX1và X2tạo thành phân tử nhânYvà một nơtron cất cánh ra:(_Z_1^A_1X_1 + _Z_2^A_2X_2 o _Z^AY + n)nếu năng lượng liên kết của những hạt nhânX1, X2 vàYlần lượt là a, b, c thì năng lượng được giải hòa trong phản nghịch ứng đó:


Để phản ứng (_6^12C + gamma o 3_2^4He)có thể xảy ra, lượng tử γ phải có tích điện tối thiểu là bao nhiêu? cho biết mC= 11,9967u; mα= 4,0015u; 1u.1c2= 931MeV.


Tổng đúng theo hạt nhân heli từ bội phản ứng hạt nhân(_1^1H + _3^7Li o _2^4He + X). Mỗi phản nghịch ứng trên tỏa tích điện (17,3 MeV). Tích điện tỏa ra lúc tổng phù hợp được (0,5 mol) heli là


Xét bội phản ứng phân tử nhân (_13^27Al + alpha o _15^30P + n). Cho trọng lượng của những hạt nhân mAl = 26,9740 u, mP= 29,9700 u, mα= 4,0015 u, mn= 1,0087 u, 1u = 931,5 MeV/c2. Bội nghịch ứng đó


Cho phản nghịch ứng hạt nhân (_1^3H + _1^2H o _2^4He + _0^1n + 17,6MeV). Coi khối lượng nguyên tử Heli gần thông qua số khối của nó. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được một gam khí Heli là.


Cho trọng lượng của hạt nhân (_2^4He); prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015 u; 1,0073 u và 1,0087 u.Lấy 1 u = 1,66.10–27kg; c = 3.108m/s; NA= 6,02.1023mol–1. Năng lượng tỏa ra khi sinh sản thành 1 mol (_2^4He)từ những nuclôn là


Chu trình Cacbon của Bethe như sau:

(eginarraylp + _6^12C o _7^13N;_7^13N o _6^13C + e^ + + v;p + _6^13C o _7^14N\p + _7^14N o _8^15O;_8^15O o _7^15N + e^ - + v;p + _7^15N o _6^12C + _2^4Heendarray)

Năng lượng tỏa ra vào một chu trình cacbon của Bethe bởi bao nhiêu ? Biết cân nặng các nguyên tử proton, hêli và êlectrôn thứu tự là 1.007825u, 4,002603u, 0,000549u,1u = 931 MeV/c²


Cho phản bội ứng phân tử nhân (_0^1n + _3^6Li o _1^3H + alpha ). Phân tử nhân (_3^6Li)đứng yên, nơtron tất cả động năng Kn= 2 MeV. Hạt αvà hạt nhân (_1^3H)bay ra theo những hướng hợp với hướng cho tới của nơtron rất nhiều góc tương xứng bằng θ= 150và φ= 300. Rước tỉ số thân các trọng lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa những số khối của chúng. Giảsửphảnứngkhôngkèmtheobứcxạγ. Bội phản ứng tỏa tốt thu bao nhiêu năng lượng?
Xem thêm: Nghịch Lý Sao Thủy Có Nước Không ? Sự Thật Về Hành Tinh Gần Mặt Trời Nhất

Hạt α bao gồm động năng 4 MeV bắn vào một trong những hạt nhân (_4^9Be)đứng yên, gây nên phản ứng (alpha +_4^9Be o _6^12C+n).Biết bội nghịch ứng không kèm theo phản xạ γ. Nhị hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau một góc bởi 70°. Biết khối lượng của hạt α, (_4^9Be)và n thứu tự là mα = 4,0015u, mBe = 9,01219u, mn = 1,0087u; rước u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân (_6^12C) giao động là


Cho phản nghịch ứng phân tử nhân (_17^37Cl + phường o _18^37 mAr + _0^1n) , khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u, mCl = 36,956563 u; mn = 1,008670u , mp = 1,007276u; 1u = 931,5 MeV/c2. Tích điện mà bội phản ứng này lan ra hoặc thu vào là