Liên kết chất hóa học là gì?

Liên kết chất hóa học là sự phối hợp giữa những nguyên tử để tạo thành phân tử tuyệt tinh thể. Khi tạo thành thành links hóa học, những nguyên tử thường có xu thế đạt tới cấu hình e chắc chắn của khí thảng hoặc với 8e (của He là 2e) ở phần ngoài cùng.

Bạn đang xem: Các loại liên kết hóa học

*

Các loại links hóa học

LIÊN KẾT ION

1. Có mang và phân các loại ion

– Ion là nguyên tử hoặc team nguyên tử có điện tích.

– Phân loại ion:

+ Theo năng lượng điện tích: ion dương (cation) và ion âm (cation).

+ Theo số nguyên tử khiến cho ion: ion solo nguyên tử (chỉ có 1 nguyên tử) và ion nhiều nguyên tử (do những nguyên tử tạo nên nên).

2. Sự sinh ra ion từ bỏ nguyên tử

– Nguyên tử có xu thế nhường hoặc thừa nhận e để đạt đến cấu hình e bền chắc của khí thi thoảng (có 8e ở lớp ngoài cùng).

– Phi kim A đội nA:

A + (8 – n)e → An-8

– sắt kẽm kim loại M team nA:

M → Mn+ + ne.

3. Liên kết ion

Là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion với điện tích trái dấu.

4. đặc thù chung của hợp chất ion

– Ở đk thường, những hợp hóa học ion thường tồn tại ngơi nghỉ dạng tinh thể, gồm tính bền vững, thông thường có nhiệt nhiệt độ chảy và ánh nắng mặt trời sôi tương đối cao.

– những hợp chất ion thường tan các trong nước. Lúc nóng tan hoặc khi phối hợp trong nước có tác dụng dẫn điện.


*

Phân tử muối ăn uống (NaCl) tất cả chứa links ion


LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Tư tưởng và phân loại

– link cộng hóa trị là link được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi 1 hoặc những cặp e chung.

– link cộng hóa trị gồm 2 loại:

+ liên kết cộng hóa trị gồm cực (liên kết cùng hóa trị phân cực): cặp e chung bị hút lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện mập hơn.


*

Liên kết cộng hóa trị phân rất trong phân tử SO2


+ liên kết cộng hóa trị không rất (liên kết cộng hóa trị ko phân cực): cặp e chung không biến thành hút lệch về phía nguyên tử nào.


*

Phân tử N2 chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực


2. Đặc điểm của hợp hóa học cộng hóa trị

– các phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể tồn tại làm việc thể rắn, lỏng hoặc khí.

– các chất gồm cực tan nhiều trong dung môi bao gồm cực. đa phần các hóa học không rất tan vào dung môi không cực.

Xem thêm: Hạt Nhân Của Nguyên Tử Bao Gồm Các Hạt, Nguyên Tử Và Cấu Tạo Hạt Nhân Nguyên Tử

– những chất chỉ chứa links cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở đều trạng thái.

3. Quan hệ giữa hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Giả sử hiệu độ âm năng lượng điện của 2 yếu tắc tham gia links là Δ (lấy giá trị đại số). Dựa vào Δ rất có thể xác định được loại link theo bảng sau: