Nội dung thiết bị lý 11 tất cả 7 chương với 5 chương nằm trong phần Điện học, điện từ học và 2 chương sót lại thuộc phần quang quẻ hình học. Các công thức ở công tác vật lý 11 bởi vậy cũng tương đối nhiều, yên cầu sự tập trung ghi nhớ của các em.

Bạn đang xem: Các công thức vật lý 11 cần nhớ


Nhằm giúp các em dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ những công thức thứ lý 11, nội dung bài viết này sẽ tổng hợp những công thức vật dụng lý 11 không thiếu và chi tiết để những em tham khảo.


I. Công thức Vật lý 11: Lực năng lượng điện - Điện trường

1. Định cơ chế Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

*

Trong đó: F lực hệ trọng giữa 2 điện tích, đơn vị chức năng (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (đối với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

*

Trong đó: E: là cường độ điện trường gây nên tại vị trí bí quyết Q một khoảng r

 Đơn vị cường độ điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường (đối với chân ko thì ε = 1).

 Q: Điện tích trữ (C).

→ độ mạnh điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm giải pháp q1 tại khoảng r1 là:

 

*
 (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ông chồng chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

- ví như vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

- Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 - E2|

- Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cầm năng, điện nuốm và hiệu năng lượng điện thế

1. Công của lực điện

- khi một điện tích dương q dịch chuyển trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ E (từ M mang lại N) thì công nhưng lực điện công dụng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Núm năng

- nỗ lực năng của năng lượng điện q trên một điểm M trong năng lượng điện trường tỉ trọng với độ khủng của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường trong sự di chuyển của năng lượng điện q trường đoản cú điểm M đến vô rất (mốc để tính ráng năng).

3. Điện thế

- Điện nạm tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho kĩ năng của năng lượng điện trường vào việc tạo thành thế năng của năng lượng điện q để tại M.

 

*

4. Hiệu điện thế

- Hiệu điện vậy UMNgiữa nhì điểm M và N là đại lượng đặc thù cho kĩ năng sinh công của năng lượng điện trường vào sự di chuyển của điện tích q từ bỏ M cho N.

 

*

5. Contact giữa hiệu điện nắm và độ mạnh điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° phương pháp điện dung của tụ điện: 

*

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện cố gắng giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

*

IV. Mạch điện

1. Cường độ cái điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là con đường độ chiếc điện (A)

 q: là điện lượng chuyển sang tiết diện trực tiếp của thứ trong khoảng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Năng suất của đoạn mạch

 

*
 (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt độ lượng tỏa ra ở trang bị dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa nhiệt độ ở thứ dẫn

 

*

6. Định giải pháp OHM đối với toàn mạch

 

*

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

*

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn của nguồn tích điện (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = ... 

 U = U1 + U2 + ...

 R = R1 + R2 + ...

Xem thêm: Top 19 Hình Ảnh Củ Khoai Lang & Ảnh Món Ăn Miễn Phí, Top 19 Hình Ảnh Củ Khoai Lang Luộc Mới Nhất 2022

2. Điện trở ghép song song

 I = I1 + I2 + ... + In

 U = U1 = U2 = ... = Un

 

*

° Mạch gồm 2 hoặc điện trở mắc song song thì năng lượng điện trở tương tự của mạch tính theo bí quyết sau:

 

*
;

 

*

VI. Mối cung cấp điện

1. Suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*
 (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện động của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch rời một điện tích dương q (C) ngược chiều điện trường.