1. Cách tính nguyên tử khối 

NTK của A = khối lượng của nguyên tử A tính bởi gam : khối lượng của 1 đvC tính ra gam

*

2. Định luât bảo toàn khối lượng


Cho phản nghịch ứng: A + B → C + D

Áp dụng định cơ chế BTKL: 

mA + mB = mC + mD

3. Bí quyết tính tỉ khối

- công thức tính tỉ khối của khí A cùng với khí B:

*

- cách làm tính tỉ khối của khí A đối với không khí:

*

Trong đó D là cân nặng riêng: D(g/cm3) bao gồm m (g) và V (cm3) tốt ml

 4. Cách làm tính thể tích

- Thể tích chất khí làm việc đktc

V = n x 22,4

- Thể tích của chất rắn và hóa học lỏng

*

- Thể tích ở điều kiện không tiêu chuẩn

*

P: áp suất (atm)

R: hằng số (22,4:273)

T: nhiệt độ: oK (oC+ 273)

5. Mật độ phần trăm

*

6. Mật độ mol

*

C%: nồng độ mol

D: trọng lượng riêng (g/ml)

M: trọng lượng mol (g/mol)

7. Độ tan

*

8. Công thức tính thành phần tỷ lệ về thể tích những chất trong láo hợp 

Giả sử hỗn hợp có hai chất A cùng B 

*

Lưu ý: 

- Vhh; VA; VB lần lượt là thể tích lếu hợp, thể tích hóa học A, thể tích chất B.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học 8 hk1

- Với những chất khí ở thuộc điều kiện, thì điều kiện về thể tích cũng đó là tỉ lệ về số mol, nên hoàn toàn có thể tính như sau:

*

-Với nhh; nA; nB lần lượt là số mol láo lếu hợp, số mol chất A, số mol chất B.

9. Bí quyết tính năng suất phản ứng (H; 1-1 vị: %)

- Tính theo khối lượng chất sản phẩm:

*

Lưu ý: 

mTT: trọng lượng sản phẩm thực tế; 

mLT: khối số lượng sản phẩm theo lý thuyết; 

mTT và mLT trong công thức phải gồm cùng 1-1 vị.

- Tính theo số mol chất tham gia:

*

Lưu ý: 

npư: số mol hóa học tham gia đã phản ứng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Lớp 9 Học Kì 1 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Mới Nhất

nbđ: số mol hóa học tham gia ban đầu.

10. Công thức tính khối lượng chất thâm nhập khi tất cả hiệu suất

Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, đề nghị lượng hóa học tham gia thực tiễn đem vào phản nghịch ứng đề xuất hơn các so với triết lý để bù vào sự hao hụt. Sau thời điểm tính cân nặng chất gia nhập theo phương trình bội phản ứng, ta có cân nặng chất tham gia khi có công suất như sau:

*

11. Công thức tính cân nặng sản phẩm khi tất cả hiệu suất

Do năng suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên số lượng hàng hóa thực tế thu được phải nhỏ hơn đối với lý thuyết. Sau khi cân nặng sản phẩm theo phương trình phản bội ứng, ta tính trọng lượng sản phẩm lúc có công suất như sau:

*

12. Tính thành phần xác suất về khối lượng của nhân tố trong thích hợp chất

Giả sử bao gồm công thức hóa học đang biết AxBy, ta tính được %A; %B

*

13. Việc về lượng chất dư

Giả sử tất cả phản ứng hóa học: aA + bB ------- > cC + dD.