CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O là phản ứng hóa học, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học hóa học 11 bài bác 16: Hợp chất của cacbon…. Tương tự như các dạng bài tập về hỗn hợp kiềm.

Bạn đang xem: Ca oh 2 dư co2

Hy vọng tài liệu này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân bằng phương trình một bí quyết nhanh và đúng đắn hơn từ đó biết cách vận dụng giải dạng bài xích tập mang lại oxit axit công dụng với hỗn hợp kiềm. Mời chúng ta tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng CO2 chức năng với dung dịch Ca(OH)2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng mang lại CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi vào Ca(OH)2

4. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học tập CO2 chức năng với dung dịch Ca(OH)2

Xuất hiện nay kết tủa trắng can xi cacbonat (CaCO3) có tác dụng đục nước vôi trong

5. Việc CO2 đưa vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta ko biết sản phẩm thu được là muối bột nào buộc phải phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ chế tác muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo nên muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi vào thấy bao gồm kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy gồm kết tủa nữa suy ra có sự tạo ra cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, lọc quăng quật kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo nên cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

5. Bài bác tập áp dụng minh họa

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g


Đáp án A

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 CO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 3 cùng Ca(HCO3)2, khi ấy cả CO2 cùng Ca(OH)2 hầu như hết

Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 cùng Ca(HCO3)2 ta có:

Các làm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình phản bội ứng (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản ứng (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2 = nCa(HCO3)2 = y (mol)

Từ kia ta tất cả hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được:

→ x = y = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

mKết tủa = mCaCO3  = 0,01.100 = 1(g)


Câu 2. Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng lạ xảy ra:

A. Bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng mạnh qua một cực to rồi kế tiếp tan quay trở lại hết.

B. Một dịp mới tất cả kết tủa, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực đại rồi lại giảm.

C. Bao gồm kết tủa ngay, nhưng mà kết tủa tan trở lại ngay sau thời điểm xuất hiện.

D. Gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng mạnh đến một quý giá không đổi.


Đáp án A

Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng nhiều qua một cực to rồi kế tiếp tan quay trở lại hết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)


Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M cùng NaOH 2M), phản bội ứng trọn vẹn thu được 27,58 gam kết tủa. Quý hiếm V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.


Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3 = 0,08 mol 2 = 0,1 mol

Nên gồm 2 trường hợp

Trường hợp 1: chưa tồn tại sự kết hợp kết tủa

nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hòa hợp 2: Đã gồm sự hài hòa kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) – nBaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Câu 4. Thuốc thử để phân biệt dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Na2CO3

B. KCl

C. NaOH

D. NaNO3


Đáp án A

Câu 5. Nhóm những dung dịch gồm pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3


Đáp án C

A. Sai bởi vì HCl là axit pH 2SO4, HNO3 là axit pH 2 là dung dịch kiềm pH > 7

D. BaCl2, NaNO3 có môi trường thiên nhiên trung hòa phải pH = 7


Câu 6. Để minh bạch hai hỗn hợp NaOH với Ba(OH)2 đựng trong nhì lọ mất nhãn ta cần sử dụng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4


Đáp án D

Để phân minh hai hỗn hợp NaOH cùng Ba(OH)2 đựng trong nhì lọ mất nhãn ta dùng thuốc demo H2SO4

Mẫu test nào mở ra kết tủa trắng, thì chất lúc đầu là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O


Câu 7. NaOH có đặc thù vật lý làm sao sau đây?

A. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, không nhiều tan trong nước

B. Natri hiđroxit là hóa học rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước với tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút độ ẩm mạnh và không lan nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, ko tan trong nước, ko tỏa nhiệt.


Đáp án B

NaOH có đặc điểm vật lý

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút ẩm mạnh, tan những trong nước với tỏa nhiệt


Câu 8. Cặp chất cùng vĩnh cửu trong hỗn hợp (không tác dụng được cùng với nhau) là:

A. NaOH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. NaOH, MgCl2


Đáp án A

B. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

D. NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl


Câu 9: bắt buộc dùng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan hết trăng tròn g CaCO3 trong nước, giả sử chỉ có một nửa CO2 tác dụng. Nên thêm tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau phản nghịch ứng nhằm thu được kết tủa buổi tối đa. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.


Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học ta có

nCO2 triết lý = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta có

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy tối thiểu buộc phải là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = đôi mươi lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g


Câu 10: đến 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hấp thụ vào 100 ml dd Ba(OH)2 bao gồm nồng độ aM chiếm được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6


Đáp án B

Ta tất cả 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 =0,1a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4M


Câu 11. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau làm phản ứng thu được m gam muối hạt khan. Tính quý giá của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam


Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

Gọi x và y theo thứ tự là số mol của NaHCO3 với Na2CO3

Ta có những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài bác ra với phương trình bội phản ứng ta gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta có x = 0,15 (mol) với y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam


Câu 12. Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH tất cả nồng độ C mol/lít. Sau bội phản ứng thu được 65,4 gam muối. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M


Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3 cùng Na2CO3 theo thứ tự là x với y

Ta có những phương trình bội phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài xích ra cùng phương trình phản bội ứng ta bao gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng của muối hạt là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ tự (3) với (4) ta được: x = 0,4 (mol) cùng y = 0,3 (mol)

Từ phương trình bội phản ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy nồng độ của 500ml ( tức 0,5 l) dung dịch NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M


—————————

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới các bạn phương trình chất hóa học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn là làm phản ứng hóa học, so với phản ứng khi sục khí cacbon đioxit vào hỗn hợp nước vôi trong, sau bội nghịch ứng chiếm được kết tủa trắng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Mời các bạn xem thêm một số tư liệu liên quan:

………………………………………

Trên đây thpt Sóc Trăng đã ra mắt tới các bạn CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. Để có hiệu quả học tập giỏi và hiệu quả hơn, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài bác tập Toán 9, Giải SBT đồ Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, chuyên đề chất hóa học 9. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Xem thêm: Wikipedia, Bách Khoa Toàn Thư Mở Là Gì? Ai Có Thể Đóng Góp Nội Dung?Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình làm phản ứng hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Từ vựng giờ Anh chuyên ngành công nghệ thông tin


31 giây trước
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành xây dựng


1 tiếng trước
*

Từ vựng giờ Anh chăm ngành May mặc


2 giờ đồng hồ trước
*

Tổng hợp cấu trúc V-ing trong tiếng Anh


3 tiếng trước
*

Từ vựng giờ Anh siêng ngành kinh tế – nước ngoài thương


4 giờ đồng hồ trước
*

Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc (3 mẫu)


7 giờ đồng hồ trước
*

Từ vựng giờ Anh về rau quả quả


8 tiếng trước
*

Từ vựng giờ Anh về tính cách


9 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chu đáo này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.138)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!