Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

1.Tìm giá trị lớn số 1 của :

A = 0.5 - | x - 3.5 |

B = - |1.4 - x | - 2

2.Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của:

C = 1.7 + |3.4 - x|

D = | x + 2.8 | - 3.5


*

1.

Bạn đang xem: Biểu thức b = 2015 + |x + 3| đạt giá trị nhỏ nhất khi x =

(Ale0,5)

Dấu "=" xảy ra khi x-3,5 = 0

x = 3,5

Vậy maxA = 0,5 khi x = 3,5

(Ble-2)

Dấu "=" xẩy ra khi 1,4 -x =0

x = 1,4

Vậy max B = -2 khi x =1,4


(A=1,7+left|3,4-x ight|)

(C extó;left|3,4-x ight|)lớn rộng or =0

(Rightarrow)(1,7+left|3,4-x ight|=1,7+0)

(Rightarrow1,7+left|3,4-x ight|=1,7)

(Rightarrowleft|3,4-x ight|=0)

(Rightarrow x=3,4)

(B=left|x+2,8 ight|-3,5)

(C extó:left|x+2,8 ight|)Lớn hơn or = 0

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|-3,5=0-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|-3,5=-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|=0)

(Rightarrow x=-2,8)

(C=left|4,3-x ight|+3,7)

(C extó:left|4,3-x ight|) to hơn or = 0

(Rightarrowleft|4,3-x ight|+3,7=0+3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x ight|+3,7=3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x ight|=0)

(Rightarrow x=4,3)


Đúng(0)

giá trị nhỏ nhất của biểu thức B =3.7+|2.5-x|là ................?


#Toán lớp 7
1
Ta Vu Dang Khoa

Mik truoc nhatên ak hỏi thì biết


Đúng(0)

bài 1: tìm kiếm x

c) (3^x +1) + 4.3^3 = 567

Bài 2: tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức P= (x-2)^2 +11/5

giúp em với:((


#Toán lớp 7
1
Trần Ái Linh

c) `3^(x+1)+4.3^3=567`

`3^(x+1)+108 = 567`

`3^x . 3 = 459`

`3^x=153`

`3^x = 3^2 . 17`

`=>` không có `x` thỏa mãn.

.

`P=(x-2)^2+11/5`

Vì `(x-2)^2 >=0 forall x `

`=> (x-2)^2 + 11/5 >= 11/5 forall x`

` p. >=11/5`

`=> P_(min)=11/5 x-2=0 x=2`


Đúng(2)

2. Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức:A=10+ giá trị hoàn hảo nhất của 1/2-x.


#Toán lớp 7
2
I don't need you

Bài 1:

a)(B=1-frac23.5-frac25.7-frac27.9-...-frac261.63-frac263.65)

(B=1-left(frac23.5+frac25.7+frac27.9+...+frac261.63+frac263.65 ight))

(B=1-left(frac13-frac15+frac15-frac17+frac17-frac19+...+frac161-frac163+frac163-frac165 ight))

(B=1-left(frac13-frac165 ight))

(B=1-frac62195)

(B=frac133195)

b)(C=1-frac15.10-frac110.15-frac115.20-...-frac195.100)

(C=1-left(frac15.10+frac110.15+frac115.20+...+frac195.100 ight))

(C=1-frac15.left(frac15-frac110+frac110-frac115+frac115-frac120+...+frac195-frac1100 ight))

(C=1-frac15.left(frac15-frac1100 ight))

(C=1-frac15.frac19100)

(C=1-frac19500)

(C=frac481500)

bài 2 thì bn lm như bn Phùng anh quân nha!


Đúng(0)
Phùng minh chủ

Câu 1 : bản thân ko phát âm đề bài bác cho lắm ~.~

Câu 2 :

Ta có :

(left|frac12-x ight|ge0)

(Rightarrow)(A=10+left|frac12-x ight|ge10)

Dấu "=" xảy ra(Leftrightarrow)(left|frac12-x ight|=0)

(Leftrightarrow)(frac12-x=0)

(Leftrightarrow)(x=frac12)

Vậy GTNN của(A)là(10)khi(x=frac12)

Chúc bạn học tốt ~


Đúng(0)

a, Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức

A = | x+5|+|x+2|+|x+7|+|x-8|

b,Tìm giá trị bé dại nhất của biểu thức

B= |x+3|+|x-2|+|x-5|

c,Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức

C= |x+5|-|x-2|

giải ví dụ nha


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Minh QuangGiáo viên

ta có

(A=left|x-8 ight|+left|x+2 ight|+left|x+5 ight|+left|x+7 ight|geleft|-x+8-x-2+x+5+x+7 ight|=18)

Dấu bằng xảy ra khi(-5le xle-2)

(B=left|x+3 ight|+left|x-5 ight|+left|x-2 ight|geleft|x+3-x+5 ight|+left|x-2 ight|=8+left|x-2 ight|ge8)

Dấu bằng xẩy ra khi(x=2)

(C=left|x+5 ight|-left|x-2 ight|leleft|x+5+2-x ight|=7)

Dấu bằng xảy ra khi(xge2)


Đúng(0)

với quý giá nào của x yhif biểu thức

(E=frac13.5-lx+5l)đạtgiá trị bé dại nhất

tìm giá trị bé dại nhất ấy


#Toán lớp 7
1
Kaitou Kid 1412

ta có với đa số x: /x+5/ to hơn hoặc bởi 0

suy ra ; -/x+5/ nhỏ hơn hoặc bằng 0

suy ra ; 3.5-/x+5/ nhỏ hơn hoặc bởi 3.5 =15

suy ra1/ 15-/x+5/ to hơn hoặc bằng 1/15

Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ còn khi /x+5/=0

suy ra x=-5

vậy E min =1/15 khi và chỉ còn khi x=-5


Đúng(0)

cho x,y trực thuộc Z :

a) với giá trị nào của x thì biểu thức :

A = 1000 - | x - 5 | có giá trị lớn nhất . Tìm giá bán trị lớn số 1 đó

b) với mức giá trị nào của y thì biểu thức :

B = | y - 3 | + 50 có giá trị nhỏ dại nhất.tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất

c) với mức giá trị như thế nào của x,y thì biểu thức

C = | x - 100 | + | y + 200 | - 1 có giá trị nhỏ tuổi nhất . Tìm giá trị nhỏ dại nhất đó


#Toán lớp 6
6
Thắng Nguyễn

bài này ko hay mang lại lắm, cách làm cụ thể nhất trong cái nhất r` đấy

a)Ta thấy:(left|x-5 ight|ge0)

(Rightarrow-left|x-5 ight|le0)

(Rightarrow1000-left|x-5 ight|le1000)

(Rightarrow Ale1000)

Dấu "=" xẩy ra khi(left|x-5 ight|=0Leftrightarrow x=5)

Vậy(Max_A=1000)khi(x=5)

b)Ta thấy:(left|y-3 ight|ge0)

(Rightarrowleft|y-3 ight|+50ge50)

(Rightarrow Bge50)

Dấu "="xảy ra khi(left|y-3 ight|=0Leftrightarrow y=3)

Vậy(Min_B=50)khi(y=3)

c)Ta thấy:(heptegincasesleft)

(Rightarrowleft|x-100 ight|+left|y+200 ight|ge0)

(Rightarrowleft|x-100 ight|+left|y+200 ight|-1ge-1)

(Rightarrow Cge-1)

Dấu "=" xẩy ra khi(hepty+200 ightRightarrowheptegincasesx=100\y=-200endcases)

Vậy(Min_C=-1)khi(heptegincasesx=100\y=-200endcases)


Đúng(0)
Thái Viết Nam

Khó vậy bạn

Mình mới lớp 7

Ai cho bạn xin k nhé

Thanks


Đúng(0)

a,Với quý hiếm nào của x thì biểu thức A = đôi mươi - | x+5 | ,có giá trị phệ nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

b,Với quý hiếm nào của x thì biểu thức B= | y-3| + 50 ,có quý giá nhỏnhất, tìm quý hiếm của nó.

Xem thêm: Clip Giải Phẫu Tử Thi Nữ (Khoahoc), Khám Nghiệm Tử Thi

c,Với cực hiếm nào của x với ythì biểu thức C =| x-100 | +| y+200| -1 có mức giá nhỏnhất.Tìm quý hiếm của nó.


#Toán lớp 6
6
tran hoang phi

các bạn vấn đáp nhanh góp mình nhé, mai sau cô đánh giá rồi


Đúng(0)
Black_sky

a,Vì(|x+5|ge0)với(forall x)

=>(Ale20)

Dấu bởi xảy ra(Leftrightarrow x+5=0)

x=-5

Vậy Max A=20 khi x=-5


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việt khoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

temperocars.com


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng