Bước 2: Lấy số lượng nhân với số thay thế sửa chữa vừa khẳng định để tìm số liệu cho đối tượng tương ứng.

Bạn đang xem: Biểu đồ tranh

2. Ví dụ

Biểu vật tranh bên dưới đây cho biết thêm số ti vi (TV) bán tốt qua những năm của 1 siêu thị điện máy.


*

*

*

*

Năm năm 2016 có số ti vi là 2.500=1000 ti vi.

Năm 2017: 3.500=1500 ti vi.

Năm 2018: tất cả 500+250=750 ti vi.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 142 : Tìm Hai Số Khi Biết Hiệu Và Tỉ Số Của Hai Số Đó

Năm 2019: 4.500=2000 ti vi

Năm 2020: 6.500=3000 ti vi 


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.