1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm sáng của hoạt động rơi thoải mái và viết công thức tính gia tốc rơi tự do thoải mái ?...

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lý 10


BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm lưu ý của chuyển động rơi tự do thoải mái và viết cách làm tính gia tốc rơi tự do thoải mái ?

- Sự rơi trường đoản cú do là sự việc rơi chỉ dưới tính năng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là hoạt động nhanh dần dần đều.

+ trên một địa điểm nhất định bên trên Trái Đất cùng ở gần mặt đất, mọi vật đa số rơi tự do thoải mái với cùng tốc độ g.

- công thức tính tốc độ rơi tự do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của trang bị rơi tự do (m).

+ t : thời gian vật rơi thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát vận động rơi tự do thoải mái : Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s không giống nhau.

Vị trí đầu của trang bị rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ thiết bị thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ tương thích trên các trục tung với trục hoành để vẽ vật thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, thế nên nếu vẽ thiết bị thị trình diễn s qua t thì nó tất cả dạng một đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng thiết bị thị của s theo ẩn ((t^2)), do vậy bọn họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), ở đây t là biến phải X cũng là biến.

Ta nhận thấy sự phụ thuộc của s theo ẩn X là 1 trong những hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề nghị đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) bao gồm dạng là 1 đường thẳng.

Xem thêm: Ra Máu Báo Thai Nhưng Thử Que Thử Thai Màu Hồng Là Sao, Alobacsi Ơi?

Như vậy chuyển động của đồ vật rơi thoải mái là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) khi đã xác định được hoạt động rơi tự do thoải mái là một chuyển động nhanh dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định những giá trị của g theo công thức (g=dfrac2st^2) và gia tốc của đồ gia dụng rơi tại cổng E theo công thức (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính các giá trị trên với ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi thoải mái tăng dần theo thời gian. Vậy vận động rơi thoải mái là chuyển động thẳng nhanh dần dần đều

*
 

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 = 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + temperocars.com"Ví dụ: "Báo cáo thực hành: Khảo sát vận động rơi tự do. Xác minh gia tốc rơi tự do thoải mái temperocars.com"