toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chọn từ phù hợp hợp: 70oC, 80oC, 90oC, không đổi khác để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Băng phiến rét chảy sinh sống (1) ... Nhiệt độ này call là ánh nắng mặt trời nóng chay của băng phiến.

Bạn đang xem: Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ nào

- Trong thời gian nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2) ...


*

- Băng phiến rét chảy ngơi nghỉ (1) 80oC ánh sáng này call là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không vậy đổi


*

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ...... ánh nắng mặt trời này call là ánh sáng nóng tan của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2) ...............................

( -7oC, 80oC, 90oC, cầm đổi, không ráng đổi)


Băng phiến nóng chảy ở................nhiệt độ này điện thoại tư vấn là.....................................của băng phiến Trong thời gian .......................nhiệt độ của băng phiến không nạm đổi


Băng phiến lạnh chảy ở.........800C.......nhiệt độ này call là.............nhiệt độ nóng chảy........................của băng phiến Trong thời gian ......nóng chảy.................nhiệt độ của băng phiến không cụ đổi


Băng phiến nóng chảy ở(80^oC).nhiệt độ này điện thoại tư vấn là chiệt nhiệt độ chảycủa băng phiến Trong thời hạn nóng chảy ,nhiệt độ của băng phiến không chũm đổi


Chọn từ mê say hợp: 70oC, 80oC, 90oC, bằng, không thay đổi để điền vào ô trống của câu sau:

Băng phiến đông đặc ở (1)... ánh nắng mặt trời này điện thoại tư vấn là ánh sáng đông sệt của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)... Nhiệt độ nóng chảy.


Chọn từ thích hợp để điền vào địa điểm trống trong số câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1)............. ánh sáng này gọi là ánh nắng mặt trời nóng rã của băng phiến.

b) Trong thời hạn nóng chảy, ánh sáng của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- ráng đổi, không gắng đổi


a ) Băng phiến rét chảy sinh hoạt (1) 80oC, ánh nắng mặt trời này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b ) Trong thời gian nóng chảy, ánh sáng của băng phiến (2) không rứa đổi


- Băng phiến lạnh chảy sinh hoạt (1) 80oC ánh sáng này gọi là ánh sáng nóng tung của băng phiến.

- Trong thời hạn nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2) không cố kỉnh đổi


Chọn từ tương thích điền vào địa điểm trống của các câu sau:

a) Băng phiến đông quánh ở (1)................ ánh nắng mặt trời này điện thoại tư vấn là nhiệt độ đông quánh của băng phiến. Nhiệt độ đông quánh (2)................ Nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời hạn đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3).................

Các từ nhằm điền:

- 700C, 800C, 900C

- Bằng, mập hơn, bé dại hơn

- nỗ lực đổi, không nạm đổi.


a) Băng phiến đông quánh ở (1) (80^0)C ánh sáng này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. ánh sáng đông sệt (2) bằng ánh sáng nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, ánh sáng của băng phiến (3) không rứa đổi


Khi băng phiến đang nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến sẽ thay đổi như rứa nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 mang đến phút 15 là đoạn thẳng ở ngang tuyệt nằm nghiêng?


Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến liên tiếp tăng, đường màn biểu diễn từ phút vật dụng 11 đến phút máy 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).


Trong suốt thời hạn nóng chảy, ánh sáng của băng phiến có biến hóa không? Đường biếu diễn trường đoản cú phút 8 cho phút 11 là đoạn thẳng ở nghiêng giỏi nằm ngang?


Trong suốt thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không vậy đổi, đường trình diễn từ phút sản phẩm 8 mang lại phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm hướng ngang (đoạn BC).


Khi băng phiến đã nóng chảy không còn thì ánh nắng mặt trời của băng phiến biến hóa như cầm cố nào theo thời gian? Đường màn trình diễn từ phút máy 11 mang đến phút sản phẩm 15 là đoạn thẳng nằm ngang xuất xắc nằm nghiêng?


Trả lời:

- khi băng phiến đã nóng chảy hết thì ánh sáng của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 cho phút sản phẩm 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Xem thêm: Văn Khấn Giao Thừa Tại Công Ty, Cơ Quan Bài Khấn Giao Thừa 2021


- lúc băng phiến đã nóng chảy hết thì ánh nắng mặt trời của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 mang đến phút thiết bị 15 là đoạn thẳng ở nghiêng.


Nhiệt kế nào dưới đây hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đã nóng chảy? Biết ánh nắng mặt trời nóng rã của băng phiến là 80 ° C