- Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ chính là công thức thu gọn nhất của nó. Gọi CTĐGN của hợp chất hữu cơ là CxHyOzNt.

Bạn đang xem: Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 9

Để xác định được bộ số nguyên (x,y,z,t) thì ta cần thiết lập hệ số tối giản x : y : z : t như sau:

*

2. Cách làm phân tử

- bí quyết phân tử chính là công thức biểu diễn rất đầy đủ số lượng những nguyên tố có trong hợp hóa học hữu cơ. CTPT : (CxHyOzNt)n(n≥1).

*
(n=dfracMM")

Trong đó: + M là trọng lượng mol của hợp hóa học hữu cơ.

+ M’ là khối lượng mol của công thức dễ dàng nhất.

3. Ví dụ

Bài 1:Đốt cháy trọn vẹn mgam chất A bắt buộc dùng 3,36 lít khí O2(đktc), nhận được 2,24 lít CO2(đktc) với 2,7g H2O . Xác định CTPT A, biết rằng CTPT trùng cùng với CTĐGN.

phía dẫngiải

Vì sản phẩm đốt cháy tất cả CO2và H2O phải trong A rất có thể có những nguyên tố C, H, O.

Gọi CTPT hóa học A là CxHyOz.

Ta cónC=nCO2=0,1mol; nH=2nH2O=0,3mol

Bảo toàn yếu tố oxi ta có

nO(CxHyOz) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,05mol.

ð x : y : z = nC : nH : nO = 0,1 : 0,3 : 0,05

(Lấy những giá trị lớn hơn chia cho số bé bỏng nhất)

ð x : y : z = 2 : 6 : 1

ð A là C2H6O

4. Bài bác tập

Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp hóa học hữu cơ A rồi cho thành phầm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 đựng nước vôi trong gồm dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, làm việc bình 2 thu được 30g kết tủa. Lúc hoá tương đối 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất. Khẳng định CTPT của A.

Câu 2.Đốt 0,366g một hợp chất hữu cơ A, thu được 0,792g CO2 cùng 0,234g H2O. Mặt khác phân huỷ 0,549g hóa học đó nhận được 37,42cm3 nitơ (đo sinh hoạt 27°C với 750mmHg). Tìm cách làm phân tử của A, biết rằng phân tử của chính nó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Câu 3.Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp hóa học hữu cơ A bởi O2 chỉ nhận được 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O . Xác định công thức phân tử của A biết khi hóa tương đối 7,2 gam A thu được nhân thể tích hơi lớn hơn 1,792 lít(136,50C; 1,5atm)

Câu 4.Đốt cháy trọn vẹn 0,58 gam hợp chất hữu cơ A, toàn thể sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 thấy trọng lượng bình tạo thêm 2,66 gam với trong bình bao gồm 3,94 gam muối hạt trung tính cùng 2,59 gam muối bột axit. Xác định công thức phân tử của A.

Câu 5.Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hợp hóa học hữu cơ A mạch hở cần 7,84 lít O2 (đktc) thu được nước và CO2. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư thấy trọng lượng bình đựng dung dịch nước vôi vào tăng 14,6 gam cùng trong bình có 25 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của A biết nó trùng cùng với công thức đối kháng giản.

Câu 6.Đốt cháy trọn vẹn 2,14g hóa học hữu cơ A chỉ chứa những nguyên tố C, H, N rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1,8lít dd Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa với dd muối, cân nặng dd muối này nặng hơn cân nặng dd Ca(OH)2 lúc đầu là 3,78g. Cho dd Ba(OH)2 đem dư vào dd muối bột lại thu được kết tủa. Tổng cân nặng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tìm kiếm công thức đơn giản dễ dàng của A.

Câu 7.Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol chất hữu cơ X bắt buộc vừa đầy đủ 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu được lếu láo hợp thành phầm Y gồm: CO2, N2 và hơi H2O. Làm lạnh để ngưng tụ khá H2O chỉ từ 0,56 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối hơi với H2 là 20,4). Khẳng định công thức phân tử X. Biết thể tích những khí đo nghỉ ngơi đktc.

Câu 8.Đốt cháy trọn vẹn 1,12g hóa học hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình cất tăng 3,36g. Biết rằng số mol CO2 vội vàng 1,5 lần số mol của nước. Xác đinh CTPT của A.

Câu 9.Đốt cháy 0,45g hóa học hữu cơ A rồi cho tổng thể sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư thì có112 cm3 N2 (đkc) thoát ra khỏi bình, cân nặng bình tăng 1,51g và gồm 2g kết tủa trắng. Xác minh công thức phân tử của A.

Xem thêm: Trường Thpt Lý Tự Trọng Nam Định (02283829206), Trường Thpt Lý Tự Trọng

Câu 10.Đốt cháy trọn vẹn 18g chất hữu cơ A yêu cầu vừa đầy đủ 16,8 lít O2 chiếm được CO2 với hơi nước có phần trăm thể tích = 3: 2. Khẳng định CTPT của A?

Câu 11.Đốt cháy hóa học hữu cơ A (chứa C, H, O) đề nghị dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trong A cùng thu được lượng khí CO2 cùng H2O theo tỉ lệ trọng lượng là 22/9. Xác minh công thức phân tử của A hiểu được A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi.

Câu 12.Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ đối chọi chức X thu được sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O cùng với tỷ lệ khối lượng tương ứng là 44 : 27. Phương pháp phân tử của X là?

Câu 13.Một hợp hóa học hữu cơ Y khi đốt cháy nhận được CO2 và H2O gồm số mol bởi nhau; bên cạnh đó lượng oxi bắt buộc dùng bằng 4 lần số mol của Y. Phương pháp phân tử của Y là?

Câu 14.Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp hóa học hữu cơ đối chọi chức X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), nhận được CO2 và H2O có số mol bởi nhau. Công thức đơn giản nhất của X là?

Câu 15.Đốt cháy hoàn toàn 4,3gam một hóa học hữu cơ solo chức A chứa C, H, O rồi dẫn thành phầm cháy qua bình 1 cất P2O5 dư cùng bình 2 chứa NaOH dư. Sau phân tích bình 1 tăng 2,7g; bình 2 chiếm được 21,2g muối. Công thức phân tử của A là?