*
*
*
Cấu trúc Because cùng Because of

Cấu trúc Because

Becauselà 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu tạo BECAUSE trong tiếng Anh được dùng như sau:

Because + Cause clause, effect clause. (with comma)Result clause + because + Cause clause (No comma) Ví dụ:

I lượt thích it because it is very beautiful (Tôi ưa thích nó bởi vì nó siêu đẹp)He never eat meat because he is a vegetarian (Anh ấy không khi nào ăn thịt bởi anh ấy ăn chay)Because it’s raining so hard, so I can not come back home now. (Bởi vày trời đã mưa cực kỳ to, đề xuất tôi quan trọng về nhà bây giờ.)Because today is Sunday and the weather is really nice, we decided lớn go picnic. (Bởi vì từ bây giờ là nhà nhật và thời máu thì hết sức đẹp, nên shop chúng tôi quyết định đi dã ngoại.)Because you didn’t study hard, now you can not pass the final exam. (Bởi vì chưng bạn dường như không học chịu khó nên bây giờ bạn cần thiết vượt qua được kỳ thi cuối kỳ)Because you didn’t tell him, he can not understand how you feel (Bởi vì chúng ta không nói ra bắt buộc anh ấy thiết yếu hiểu hồ hết cảm dấn của bạn.)Maths is a nightmare for me because I can not understand what the teacher says (Toán là cơn ác mộng với tôi vày tôi cấp thiết hiểu thầy giáo sẽ nói gì)I don’t know what happened because I wasn’t there at that time. (Tôi không hiểu biết chuyện gì xảy ra chính vì tôi không ở đấy vào thời gian đó.)

Cấu trúc Because of

BECAUSE OF là một trong giới tự kép. Thay vì đi với một mệnh đề như Because thì Because of sẽ đứng trước một danh từ hoặc nhiều danh từ, V-ing, đại từ.Because of cũng có tác dụng chỉ tại sao tương tự như Because.

Bạn đang xem: Bài tập về because of

Because of + pro (noun)/ noun phrase, Clause (With commas) Because of + Noun / V-ing / Noun phrase (No comma)Ví dụ:

I pass the essay because of her help. (Tôi thừa qua bài viết vì sự hỗ trợ của cô ấy.)I angry because of him. (Tôi tức giận do anh ấy.)It’s hard lớn say anything because of lacking information. (Khó để nói cách khác điều gì bởi vì thiếu thông tin.)I can not come home because of the heavy rain. (Tôi quan yếu về nhà do trời mưa to.)He doesn’t want to lớn drink coffee because of being stomachache. (Anh ấy không muốn uống cafe vì bị đau dạ dày.)She deserves this position because of her hardworking. (Cô ấy xứng đáng với vị trí này cũng chính vì sự siêng chỉ.)Because of being lazy, you can not have enough time lớn prepare and have a better performance. (Bởi bởi vì sự lười nhác nên hiện thời bạn không tồn tại đủ thời hạn để chuẩn bị và có một màn biểu diễn xuất sắc hơn.)

2. Phân biệt kết cấu Because cùng Because of trong giờ đồng hồ Anh

SauBecausephải là1 mệnh đề.

Xem thêm: Những Lời Chúc Tết Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa, Những Lời Chúc Tết 2022 Bằng Tiếng Anh Cực Hay

SauBecause ofkhông được là mệnh đề cơ mà là1 danh từ/ các danh từ/ V-ing hoặc đại từ.