Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 có đáp án

A.Vật vận động chậm dần đềuB.Vật vận động nhanh dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật hoạt động thẳng hồ hết

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). đặc thù của chuyển động là:


A.Vật vận động chậm dần đềuB.Vật hoạt động nhanh dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật chuyển động thẳng rất nhiều
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật vận động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng con đường dài 40m. Nửa quãng con đường đầu thiết bị đi hết thời hạn t1= 5s, nửa quãng mặt đường sau vật đi hết thời hạn t2= 2s. Tốc độ trung bình bên trên cả quãng đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng đường AB, thứ đi nửa quãng mặt đường đầu với vận tốc v1= 20m/s, nửa quãng mặt đường sau vật dụng đi với tốc độ v2= 5m/s. Tốc độ trung bình bên trên cả quãng con đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe hoạt động thẳng không thay đổi chiều; 2 giờ đầu xe đua với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời hạn chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe vận động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên 1/4 phần đường đầu cùng 40 km/h trên 3/4 phần đường còn lại. Gia tốc trung bình của xe trên cả phần đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe chuyển động thẳng không thay đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe đua với gia tốc 12 km/h. Vào nửa ít ngày sau xe chạy với tốc độ 18 km/h. Gia tốc trung bình vào suốt thời hạn đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một người đi xe đạp không thay đổi chiều bên trên 2/3 đoạn đường đầu với gia tốc trung bình 10 km/h và 1/3 phần đường sau với gia tốc trung bình trăng tròn km/h. Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quảng mặt đường là


A.Chuyển động thẳng phần lớn là hoạt động có quỹ đạo là đường thẳng với có vận tốc trung bình như nhau trên đầy đủ quãng đườngB.Chuyển hễ thẳng phần đa là chuyển động trên con đường thẳng, tất cả vectơ gia tốc không thay đổi theo thời gianC.Chuyển cồn thẳng hồ hết là vận động trên đường thẳng, vật dụng đi được phần đa quãng đường bằng nhau trong số những khoảng thời hạn bằng nhauD.Cả 3 lời giải trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn giải đáp đúng:

Trong vận động thẳng đều:


A.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ vC.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian vận động tD.Quãng lối đi được s tỉ trọng thuận với thời gian vận động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu tuyên bố ĐÚNG. Trong hoạt động thẳng đầy đủ thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ trọng với gia tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ lệ với tốc độ v.C.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian chuyển động t.D.Quãng lối đi được s tỉ trọng thuận với thời gian chuyển động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình chuyển động của một đồ dùng trên một con đường thẳng có dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Tin tức nào dưới đây sai?


A.Vận tốc thuở đầu của vật là 30 m/s2B.Vật vận động thẳng chững lại đềuC.Gia tốc của đồ dùng là - 30 m/s2D.Gia tốc của đồ dùng là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển đụng tại thời điểm t = 0, gồm phương trình vận động là x = t2+ 10t +8. Hóa học điểm đưa động:


A.Chậm dần rất nhiều theo chiều âmB.Chậm dần hầu như theo chiều dươngC.Nhanh dần mọi theo chiều âmD.Nhanh dần gần như theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm chuyển động trên trục Ox, ban đầu chuyển cồn tại thời điểm t = 0, tất cả phương trình chuyển động là x = t2+ 10t +8. Phương trình tốc độ của đồ gia dụng là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật chuyển động thẳng tất cả phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng đường vật đi được từ thời gian t1= 2s đến thời gian t2= 5s


A.144 centimet B.144 m C.14 m D.Đáp án khác

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe trang bị từ A tới B phương pháp 45 km. Vào nửa thời gian đầu đi với tốc độ v1, nửa ít ngày sau đi cùng với v2= 2/3 v1. Khẳng định v2biết sau 1h30 phút nguời đó đến B.


A.Hệ quy chiếu có hệ trục tọa độ thêm với vật có tác dụng mốc và đồng hồ đeo tay đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng để làm xác định tọa độ chất điểmC.Chuyển rượu cồn và trạng thái tự nhiên có đặc thù tuyệt đốiD.Gốc thời hạn là thời khắc t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h ngày hôm qua xe chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách tp bắc ninh 50km". Vấn đề xác xác định trí của xe pháo như trên không đủ yếu tố gì ?


A.Chiều dương trên đường điB.Vật có tác dụng mốcC.Thước đo với đồng hồD.Mốc thời hạn

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn phát biểu sai: Trong hoạt động thẳng


A.Tốc độ vừa đủ của chất điểm luôn nhận quý hiếm dươngB.Vận tốc vừa phải của chất điểm là cực hiếm đại sốC.Nếu hóa học điểm không thay đổi chiều chuyển động thì vận tốc trung bình của hóa học điểm bằng vận tốc trung bình của nó trên phần đường đóD.Nếu độ dời của hóa học điểm trong một khoảng thời hạn bằng ko thì vận tốc trung bình vào khoảng thời gian đó cũng bằng không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần những từ đỉnh một máng nghiêng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động cấp tốc dần phần nhiều khi đi hết 1km trước tiên thì v1= 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi không còn 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với vận tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi có tốc độ 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga vận động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến gia tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi vận động thẳng cấp tốc dần các không tốc độ đầu trên máng nghiêng và trong giây thiết bị năm nó đi được quãng đường bằng 1,8m. Gia tốc của viên bi vận động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật hoạt động nhanh dần hầu hết theo chiều dương với gia tốc đầu 2 m/s, tốc độ 4 m/s2:


A.Vận tốc của vật dụng sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật dụng là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga vận động nhanh dần dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng con đường tàu đi được trong giây máy 60 là: (làm tròn cho chữ số thập phân đồ vật nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe hoạt động chậm dần gần như với v0= 10 m/s. Thời gian vật đi mang lại khi tạm dừng là 5s. Quãng mặt đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe chuyển động chậm dần phần đông với v0= 54 km/h. Quãng con đường vật đi được đến khi dừng hẳn là 30 m. Quãng mặt đường vật đi được trong 2 giây cuối là:


A.Trong hoạt động nhanh dần dần đều, vận tốc và vận tốc của vật luôn luôn dươngB.Trong vận động nhanh dần dần đều, tích của tốc độ và gia tốc luôn luôn dươngC.Trong vận động chậm dần đều, gia tốc v D.Trong vận động chậm dần đều, tốc độ a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật hoạt động nhanh dần gần như với vận tốc lúc đầu bằng 0. Vào giây sản phẩm công nghệ nhất, thứ đi được quãng đường s = 3m. Trong giây sản phẩm hai, đồ vật đi được quãng mặt đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án khác

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào dưới đây nói về hoạt động thẳng chuyển đổi đều là ko đúng?


A.Gia tốc của vật chuyển động thẳng biến hóa đều luôn luôn cùng phương, cùng chiều với vận tốcB.Vận tốc tức thì của vật chuyển động thẳng biến hóa đều gồm độ béo tăng hoặc giảm đều theo thời gianC.Gia tốc của vật vận động thẳng đổi khác đều luôn luôn có độ phệ không đổiD.Quãng lối đi được của vật vận động thẳng biến đổi đều luôn luôn được tính bởi công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn tuyên bố sai:


A.Vectơ tốc độ của chuyển động thẳng đổi khác đều cùng chiều với vectơ vận tốcB.Vectơ tốc độ của vận động thẳng chuyển đổi đều bao gồm phương ko đổiC.Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần phần nhiều ngược chiều cùng với vectơ vận tốcD.Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều gồm độ lớn không đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản ko khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự bởi đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vì chưng từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự bởi vì g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự do tại khu vực có g = 10 m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển hễ của đôi mắt xích xe đạp điện khi xe chạyB.Chuyển hễ của đầu cánh gió trần lúc quay ổn địnhC.Chuyển rượu cồn của đầu cánh quạt gió trần khi vừa bậtD.Chuyển đụng của bé lắc đồng hồ

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn tuyên bố sai: hoạt động tròn số đông có


A.Quỹ đạo là một trong đường trònB.Tốc độ góc không đổiC.Tốc độ lâu năm không đổiD.Vectơ tốc độ không đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng quay của một chu kì call là tần số quay


A.Tần số con quay tỉ lệ nghịch với chu kì quayB.Chu kì xoay càng nhỏ dại thì vận tốc góc càng lớnC.Số vòng xoay trong một chu kì điện thoại tư vấn là tần số quayD.Chất điểm hoạt động tròn hồ hết quay một vòng mất thời hạn là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật vận động tròn phần lớn thì câu nào sau đó là sai?


A.Góc con quay càng khủng thì tốc độ góc càng lớnB.Chu kì quay càng nhỏ tuổi thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số tảo càng bự hì chu kì cù càng nhỏD.Tần số tảo càng lớn thì vận tốc góc càng lớn

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bury Là Gì - Nghĩa Của Từ Bury Trong Tiếng Việt


Toán 10

Lý thuyết Toán 10