Hôm nay loài kiến xin gửi đến chúng ta về giải bài tập nhân 1-1 thức với nhiều thức lớp 8 sách giáo khoa tập 1. Có 6 bài nằm ở trang số 5 số 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. được bố trí theo hướng dẫn cụ thể mong rằng để giúp ích cho các bạn trong câu hỏi học tập cùng rèn luyện để nâng cao khả năng giám sát của phiên bản thân. Các bạn hãy cùng tham khảo cùng con kiến nhé.

Bạn đang xem: Bài tập toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Bài tập nhân đối chọi thức với đa thức toán lớp 8 Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 5 toán lớp 8 tập 1: chiếu lệ tính nhân.

*

Lời giải:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một đơn thức cho một đa thức, ta lấy đối chọi thức rồi nhân với từng hạng tử của đa thức, đem các kết quả rồi cộng những tích cùng với nhau.

+ ghi nhớ lại: xm.xn = xm + n.

Bài 2 trang 5 toán lớp 8 tập 1: tiến hành phép tính quý hiếm của biểu thức sau:

a) tại x = - 6 , y = 8b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại với y = –100;

Lời giải:

a)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2– xy + xy + y2

= x2+ y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bởi : (–6)2+ 82= 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2– x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2– y.x

= x3– xy – x3– x2y + x2y – xy

= (x3– x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại và y = –100, giá trị biểu thức bằng:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một 1-1 thức cho một đa thức, ta lấy solo thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, lấy các tác dụng rồi cộng các tích với nhau.

Bài 3 trang 5 toán lớp 8 tập 1: tìm nghiệm x

a)

b)

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2– 12x – 36x2+ 27x = 30

(36x2– 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một đơn thức cho 1 đa thức, ta lấy đơn thức rồi nhân với từng hạng tử của đa thức, mang các kết quả rồi cộng các tích với nhau.

Bài 4 trang 5 tập 1 bài tập toán lớp 8 Đố:

Đoán tuổi.

Bạn hãy mang tuổi của mình:

- thêm vào đó 5.

- Tổng được từng nào đem nhân cùng với 2.

- tiếp đến lấy hiệu quả trên lại cùng với 10.

- tiếp theo nhân tác dụng vừa tìm kiếm được ở bên trên với 5.

- sau cùng đọc hiệu quả sau khi sẽ trừ đi 100.

Tôi đang đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân cùng với 2 ⇒ (x + 5).2

+ Lấy tác dụng trên cùng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân hiệu quả vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc hiệu quả cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy kết quả cuối thuộc sẽ là 10 lần cùng với số thực. VÌ vậy ta hãy lấy hiệu quả cuối cùng kế tiếp chia mang đến 10 là ra số tuổi thực yêu cầu tìm.

Bài 5 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Rút gọn biểu thức dưới dây:

a)
*
b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2– xy + xy – y2

= x2– y2+ (xy – xy)

= x2– y2

b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

=xn - 1.x + xn - 1.y - y.xn - 1- y.yn - 1

=xn+ xn - 1y - xn - 1y - yn

=xn-yn

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một đối chọi thức cho một đa thức, ta lấy đối kháng thức rồi nhân với từng hạng tử của nhiều thức, lấy những kêt quả rồi cộng những tích với nhau.

+ am. An= am + n.

Bài 6 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Đánh lốt x em cho là đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là:

*

Thay x = - 1 và y = 1 vào

a(-1)(-1 – 1) + 13(- 1 + 1) = (-a).(-2) + 1.0 = 2a

Vậy 2a đang là tác dụng đúng.

Xem thêm: Tổng Hợp 5 Phần Mềm Repair Win 7 Vừa Nhanh, Lại Dễ Sử Dụng, Windows Repair 4

Giải bài xích tập nhân đối chọi thức với nhiều thức vày Kiến biên soạn. Nhằm mục đích giúp các bạn giải quyết những bài toán vào sách giáo khoa cùng có một phía đi, phương pháp làm công dụng nhất. Phía dẫn chi tiết từng câu và giải mã bám ngay cạnh với đề. Bài bác tập trong sách giáo khoa kha khá dễ, ao ước rằng các bạn hãy nỗ lực làm thật các để ghi nhớ phương pháp, tập luyện kĩ năng, hãy tìm những bài bác tập hay nhằm rèn luyện thêm cho phiên bản thân. Chúc chúng ta đạt thành tựu cao trong số kì thi và bài xích kiểm tra nhé.