Công thức tính pH và gợi ý giải bài xích tập về độ pH

Chủ đề bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về độ PH và các công thức tính pH. Như các em vẫn biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, bởi vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Các dung dịch nước có mức giá trị pH 7 được xem như là có tính kiềm. Để xác minh được độ pH, họ cùng tham khảo qua một số trong những công thức tính pH trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph


*


Phân loại bài bác tập tính pH

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịchDạng 2: xáo trộn dung dịchCông thức tính nhanh bài tập độ pHMột số việc áp dụng

Phân loại bài xích tập tính pH

+ Tính quý hiếm pH của dung dịch

+ pha trộn dung dịch

Dạng 1: Tính quý hiếm pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của dung dịch axit: khẳng định nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch ở trạng thái thăng bằng pH=-lg()

+Tính pH của hỗn hợp bazơ: khẳng định nồng độ mol/l của ion OH- trong hỗn hợp ở trạng thái thăng bằng pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: mang lại dung dịch A là 1 trong những hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M với HCl 6*10^(-4)M đến dung dịch B là một trong hỗn hợp: NaOH 3.10-4M và Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của hỗn hợp A cùng dung dịch B

b) Trộn 300ml hỗn hợp A cùng với 200ml dung dịch B được hỗn hợp C. Tính pH của hỗn hợp C.

Lời giải

a) Ta có nồng độ H+ trong A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta tất cả nồng độ OH- trong B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) vào 300ml hỗn hợp A có số mol H+ là:

n = centimet * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml hỗn hợp B tất cả số mol OH- là:

n = cm * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: xáo trộn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đường chéo, ghi nhớ: Nước có C% hoặc cm =0.

+ vấn đề thêm, cô khô nước làm biến hóa nồng độ mol/l cùng không làm biến hóa số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl gồm pH=3. Hỏi yêu cầu pha loãng dung dịch HCl đó bởi nước bao nhiêu lần và để được dung dịch HCl gồm pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử hỗn hợp HCl lúc đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban đầu là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O buộc phải thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng hỗn hợp chỉ làm biến đổi nồng độ mol/l chứ không hề làm đổi khác số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy đề xuất pha loãng hỗn hợp gấp 10 lần (nước cấp dưỡng gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài tập độ pH

a) công thức tính pH của hỗn hợp axit yếu HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) phương pháp tính pH của hỗn hợp bazơ yếu hèn BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : nồng độ mol/l của bazơ

c) công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH cùng HCOONa, CH3COOH và CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : độ đậm đặc mol/l của axit

Cm : độ đậm đặc mol/l của muối


Một số vấn đề áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M ngơi nghỉ 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). đến độ năng lượng điện li của HCOOH trong hỗn hợp là = 2 %

Giải

Ta gồm : centimet = = = 0,1 M

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của hỗn hợp NH3 0,1 M . đến KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M với CH3COONa 0,1 M làm việc 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua mất sự điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho lếu láo hợp gồm CH3COOH 0,05 M với CH3COONa 0,05 M sống 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho các thành phần hỗn hợp đung dịch X bao gồm HF 0,1 M cùng NaF 0,1 M ở 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ qua sự điện li của H2O.

Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.

Cách 2: Giải thông thường xem có mất nhiều thời gian hơn không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,100,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Bao gồm độ điện ly α =1% .Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch đựng 3,00 gam CH3COOH vào 250ml hỗn hợp .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán bình thường ta được dung dịch gồm nồng độ là 0,2 M

Áp dụng cách làm giải cấp tốc => D đúng

Cách viết phương trình điện li.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kì 1 Năm 2021, Top 12 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2021

Giải bài bác tập Ancol.

Chúng ta vừa tìm kiếm hiểu chấm dứt một số dạng bài xích thường chạm chán trong vấn đề tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo cách thức tính nhanh, giúp họ giải quyết những bài xích tập chắn chắn nghiệm nhanh lẹ và chính xác nhất. Xung quanh ra, còn có một số ví dụ minh họa và đông đảo câu trắc nghiệm của những trường chuyên, nhằm kim chỉ nan những tầm nhìn xa rộng và chuẩn bị tư tưởng mang đến những câu hỏi thi, tốt nhất là trong kì thi trung học rộng rãi quốc gia. Chúc các em học hành thật tốt!