Với biện pháp giải các dạng toán về phần nhiều hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8 môn Toán lớp 8 Đại số gồm cách thức giải chi tiết, bài tập minh họa có lời giải và bài tập tự luyện sẽ giúp đỡ học sinh biết cách làm bài bác tập các dạng toán về hầu hết hằng đẳng thức lưu niệm lớp 8 lớp 8. Mời các bạn đón xem:


Những hằng đẳng thức lưu niệm lớp 8 và bí quyết giải các dạng bài tập - Toán lớp 8

A. Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu cùng hiệu nhị bình phương

I. Lý thuyết

1. Bình phương của một tổng:

(A+B)2=A2+2AB+B2

2. Bình phương của một hiệu:

(A−B)2=A2−2AB+B2

3. Hiệu hai bình phương

A2−B2 = (A – B)(A + B)

II. Các dạng bài

1. Dạng 1: thực hiện phép tính

a. Phương thức giải:

Sử dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học nhằm khai triển những biểu thức

b, lấy ví dụ như minh họa:

VD1: triển khai phép tính:

*

VD2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu:

a,4x2+4x+1

b,x2−8x+16

Giải:

*

2. Dạng 2: chứng minh các đẳng thức

a. Cách thức giải:

Áp dụng linh hoạt những hằng đẳng thức, chắt lọc vế có thể dễ dàng áp dụng các hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài tập những hằng đẳng thức đáng nhớ

b. Lấy ví dụ như minh họa:

Chứng minh các đẳng thức sau:

*

*

3. Dạng 3: Tính nhanh

a. Cách thức giải:

Áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức cho những số trường đoản cú nhiên

b. Lấy một ví dụ minh họa:

Tính nhanh:

*

4. Dạng 4: Tìm giá trị béo nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức

a. Phương thức giải:

Sử dụng những hằng đẳng thức và đề xuất chú ý:

A2≥0và−A2≤0

b. Ví dụ minh họa:

a, chứng tỏ 9x2−6x+3 luôn dương với tất cả x

Giải:

*

*

*

*

B. Lập phương của một tổng hoặc một hiệu

I. Lý thuyết

1. Lập phương của một tổng:

A+B3=A3+3A2B+3AB2+B3

2. Lập phương của một hiệu:

A−B3=A3−3A2B+3AB2−B3

II. Những dạng bài

1. Dạng 1: áp dụng hằng đẳng thức nhằm khai triển với rút gọn biểu thức và tính quý hiếm biểu thức:

a. Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức đã học nhằm khai triển và rút gọn biểu thức.

b. Ví dụ minh họa:

VD1: triển khai phép tính:

*

VD2: Rút gọn biểu thức:

*

VD3: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương một tổng hoặc lập phương một hiệu:

*

Giải:

*

VD4: Tính giá bán trị các biểu thức sau:

*

Giải:

*

2. Dạng 2: sử dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

a. Cách thức giải:

Sử dụng linh hoạt các hằng đẳng thức nhằm tính nhanh

b. Lấy ví dụ minh họa:

Tính nhanh:

*

C. Tổng hoặc hiệu nhị lập phương

I. Lý thuyết:

1. Tổng nhị lập phương:

A3+B3=(A+B)(A2−AB+B2)

2. Hiệu hai lập phương:

A3−B3=(A−B)(A2+AB+B2)

II. Các dạng bài:

1. Dạng 1: áp dụng hằng đẳng thức nhằm rút gọn và khai triển biểu thức:

a. Cách thức giải:

Sử dụng những hằng đẳng thức đang học nhằm khai triển hoặc rút gọn gàng biểu thức.

b. Ví dụ minh họa:

VD1: thực hiện phép tính:

*

VD2: Rút gọn biểu thức:

*

2.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Trang 49 Sgk Ngữ, Soạn Bài Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh

Dạng 2: áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh

a, phương thức giải:

Sử dụng các hằng đẳng thức đã học nhằm phân tích với tính

*

b, lấy ví dụ minh họa:

Tính nhanh:

*

*

III. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1: tiến hành phép tính:

*

ĐS:

*

Bài 2: triển khai phép tính:

*

Bài 3: Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

*

Bài 4: chứng minh các đẳng thức sau:

*

*

Bài 5: Rút gọn gàng biểu thức:

*

*

Bài 6: Rút gọn gàng biểu thức:

*

Bài 7: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

*

*

Bài 8: Tính nhanh:

a, 292

b, 62.58

c, 1022

d, 1013

e, 913 + 3.912 .9 + 3.91.92 + 93

f, 183 - 3.182 .8 + 3.18.82 - 2

g, 183+23

h, 233 - 27

ĐS:

a, 292

= (30 – 1)2

= 841

b, 62.58

= (60 + 2)(60 – 2)

= 602 - 22

= 3596

c, 1022

= (100 + 2)2

= 10404

d, 1013

= (100 + 1)3

= 1030301

e, 913 + 3.912 .9 + 3.91.92 + 93

= (91 + 9)3

= 1003

= 1000000

f, 183 - 3.182 .8 + 3.18.82 - 29

= (18 – 8)3

= 103

= 1000

g, 183 + 23

= (18 + 2)3 – 3.18.2(18 + 2)

= 203 - 6.18.20

= 5840

h, 233 - 27

= 233 - 33

= (23 – 3)3 + 3.23.3.(23 – 3)

= 203 + 9.23.20

= 12140

Bài 9: Tính giá trị biểu thức:

*

Bài 10: chứng minh các biểu thức sau không nhờ vào vào giá trị của đổi thay x:

a, A =3(x – 1)2 - (x + 1)2 + 2(x – 3)(x + 3) – (2x + 3)2 - (5 – 20x)