Trong trường hòa hợp mạch có tương đối nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn mắc với nhau thế nào (nối tiếp hay tuy vậy song). Tính (E_b,r_b) rồi cố vào biểu thức của định luật Ôm ta tìm kiếm được cường độ mẫu điện I.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm cho toàn mạch

Dạng 2: Tìm điện trở, hiệu điện thế, suất điện đụng của nguồn.

Làm tương tự dạng 1. Khi ấy bài mang đến cường độ dòng điện, hiệu điện gắng trên mạch,…Từ đó, áp dụng định nguyên lý Ôm, suy ra những đại lượng yêu cầu tìm.

- Hiệu điện chũm mạch xung quanh (hiệu điện thế giữa hai cực của mối cung cấp điện: (U = E - I.r)

- Nếu năng lượng điện trở vào r = 0 giỏi mạch hở (I = 0) thì U = E

- Nếu điện trở mạch quanh đó R = 0 thì (I = fracEr) => đoản mạch.

Bài tập ví dụ:

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 6V,R_1 = 6Omega ,R_2 = 3Omega ). Tính:

a) Tính cường độ loại điện chạy vào mạch chính

b) Tính UAB giữa hai cực của nguồn điện.

c) Tính cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở R1

Cho điện trở vào của nguồn điện không xứng đáng kể.

Hướng dẫn giải

a)

Ta có:

(R_1//R_2 Rightarrow R_N = fracR_1R_2R_1 + R_2 = frac6.36 + 3 = 2Omega )

Điện trở vào của mối cung cấp coi không xứng đáng kể. Áp dụng định phương pháp Ôm mang đến toàn mạch, ta có:

(I = fracER_N = frac62 = 3A)

b)

Hiệu điện núm giữa hai rất của nguồn điện: (U_AB = I.R_N = 3.2 = 6V)

c)

Do (R_1//R_2 Rightarrow left{ eginarraylU = U_1 = U_2\I = I_1 + I_2endarray ight.)

( Rightarrow left{ eginarrayl6I_1 = 3I_2\I_1 + I_2 = 3endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylI_1 = 1 mA\I_2 = 2 mAendarray ight.)


Vậy cường độ mẫu điện chạy qua R1 là một trong A

Dạng 3: Tính công suất cực lớn mà nguồn rất có thể cung cấp cho mạch ngoài

Ta bắt buộc tìm biểu thức của công suất phường theo năng lượng điện trở R, sau đó kháo giáp biểu thức ta sẽ tìm được giá trị R để phường max và quý giá Pmax.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Phân Tích Tác Phẩm " Xa Ngắm Thác Núi Lư Tác Giả Lý Bạch

Ta có: (P = I^2.R = left( fracEr + R ight)^2.R)

Biến đổi về biểu thức (P = fracE^2left( sqrt R + fracrsqrt R ight)^2)

Để p max thì (left( sqrt R + fracrsqrt R ight)) min xẩy ra khi R = r (bất đẳng thhức Côsi).

Khi đó, (P_max = fracE^24r)

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 12V,r = 1,1Omega ,R_1 = 0,1Omega )

a) bắt buộc chọn R bởi bao nhiêu để năng suất tiêu thụ trên R là bự nhất?

b) Tính công suất lớn số 1 đó?

Hướng dẫn giải

a)

Ta có, công suất tiêu thụ:


(P = I^2.(R + R_1) = left( fracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight))

Chia cả tử và mẫu mã số của biểu thức mang lại (R + R1) ta được:

(P = fracE^2left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)^2)

Để p max thì (left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)) min. Áp dụng bất đẳng thức Côsi mang lại hai số dương (sqrt R + R_1 ) và (fracrsqrt R + R_1 ) ta có:

(sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ge 2sqrt R + R_1 .fracrsqrt R + R_1 = 2r)

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow sqrt R + R_1 = fracrsqrt R + R_1 Rightarrow R + R_1 = r = 1,1Omega )

( Rightarrow R = 1,1 - R_1 = 1,1 - 0,1 = 1Omega )

b)

Công suất lớn nhất là:

(P_max = left( dfracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight) \= left( dfrac121,1 + 1 + 0,1 ight)^2(1 + 0,1) = 32,7 mW)