Xem cả bài bác tập sắp tới và đã chấm dứt theo lớp hoặc xem bọn chúng trên toàn bộ các lớp học của bạn. Việc chọn bài xích tập sẽ có thể chấp nhận được bạn xem chi tiết bài tập, nộp bài xích hoặc xem phản hồi và điểm số. Bạn có thể xem điểm hiện tại tại của mình theo lớp.

Bạn đang xem: Bài tập của

Xem và thu xếp bài tập vào một lớp

Điều hướng đến nhóm lớp, tiếp đến chọn Bài tập.

*


Các bài tập sắp tới tới

Theo mang định, những bài tập các bạn chưa hiển thị đã hiển thị theo sản phẩm tự ngày cho hạn dưới tab Đã gán. Chọn Tải trước đóvà mua thêm để chuyên chú danh sách. Những bài tập các bạn chưa mở sẽ sở hữu được tiêu đề đậm. Bài tập muộn sẽ gồm 1 cảnh báo quá hạn.

Chọn bài xích tập để xem đưa ra tiết, đi cùng tài nguyên, rồi nộp bài xích tập.

*
Trạng thái bài tập tới đây

Tiêu đề bài xích tập với ngày đến hạn—Trước ngày mang đến hạn. Các bạn chưa đưa công việc.

Quá hạn—Bạn không hiển thị bài bác tập của mình và vẫn quá ngày cho hạn. Thông tin này sẽ chỉ mở ra nếu nhà giáo dục đào tạo của bạn gật đầu đồng ý nộp bài bác muộn.

Xem bài tập sẽ hiển thị và được trả về

Chọn tab Đã hoàn thành nhằm xem bài bác tập chúng ta đã hiển thị. Các bài tập chúng ta đã hiển thị sẽ sở hữu được dấu kiểm. Mở một câu chữ để xem ý kiến và điểm số sau khi giáo viên của bạn trả lại bội nghịch hồi. Bạn có thể chọn một rubric đính thêm kèm để thấy lại thêm cụ thể về điểm số của bạn.

*

Trạng thái bài tập đã hoàn thành

ko được hiển thị

Ngày đến hạn cho bài tập này vẫn trôi qua và bạn không thể nộp bài bác nữa.

Đã hiển thị

Bài tập này đã có nộp. Các bạn sẽ thấy tem thời hạn và ngày của lần nộp gần đây nhất.

Trả lại hoặc Trả lại nhằm sửa đổi

Bạn sẽ thấy tem thời gian và ngày khi giáo viên của bạn trả bài xích tập mang lại bạn. Nếu bài xích tập được Trả về nhằm sửa đổi, cô giáo của chúng ta có thể muốn bạn tiến hành chỉnh sửa với tái gửi bài tập.

Nộp lại

Bạn vẫn thấy tùy lựa chọn này lúc giáo viên của công ty đã trả lại bài xích tập cho bạn nhưng vẫn đồng ý bài gửi. Điều này còn có nghĩa là chúng ta cũng có thể nộp ngẫu nhiên chỉnh sửa nào cơ mà giảng viên lý giải đã yêu thương cầu.

Hoàn tác để hiển thị

Giáo viên của bạn chưa trả lại quá trình của chúng ta và những bài gửi vẫn còn đó mở. Thực hiện tùy chọn này nếu như khách hàng quên đưa vào câu chữ nào đó hoặc ao ước cập nhật các bước của mình trước khi hiển thị lại.

Xem điểm vào một lớp

Để coi điểm số, dẫn đào bới nhóm lớp và chọn Điểm.

*

Tại đây, các bạn sẽ thấy toàn bộ các bài tập của chính mình được liệt kê cùng rất ngày cho hạn gần nhất ở bên trên cùng. Coi trạng thái của chúng ta về từng bài xích tập tương tự như điểm bạn đã nhận được lúc chấm điểm. Các bài tập không có điểm vẫn hiển thị là Được trả về sau thời điểm giáo viên của doanh nghiệp đã coi xét các bài tập đó.

Xem bài bác tập trên toàn bộ các lớp học

Để xem bài bác tập trên toàn bộ các lớp học tập của bạn, hãy chọn bài bác tập từ thanh ứng dụng của bạn. Chọn bài bác tập nhằm mở hoặc nộp bài xích tập. 

*

Chọn Tải bài tập trước đó hoặc sở hữu thêm để cài thêm bài bác tập.

Chọn Đã gán nhằm xem công việc bạn không quay với Đã hoàn thành để xem quá trình mà chúng ta có.

Xem thêm:


Lưu ý: Bạn không thấy bài tập cũ hơn? Điều đào bới các team lớp học cá biệt và mở bài bác tập để sở hữu thêm bài xích tập.