Giải bài bác 5: Hàm số - Sách gợi ý học toán 7 tập 1 trang 64. Sách này phía trong bộ VNEN của lịch trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài bác học. Giải pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Đọc các ví dụ rồi điền vào địa điểm trống (...) mang lại thích hợp

Ví dụ 1: Độ tuổi và độ cao của loài hươu cao cổ bao gồm mối contact như trong bảng dưới đây:

Độ tuổi (năm)Chiều cao (m)
144,25
184,40
204,85
215,00

Nhận xét: độ cao của loài hươu cao cổ phụ thuộc vào ...

Bạn đang xem: Bài hàm số

Trả lời:

Chiều cao của chủng loại hươu cao cổ phụ thuộc vào độ tuổi của nó.

Ví dụ 2: Bảng bên dưới đây cho thấy nhiệt độ (T$^0$C) tại những thời điểm (t giờ) trong cùng một ngày như sau:

t (giờ)048121620
T ($^0$C)201822262421

Nhận xét:

a) ánh sáng T ($^0$C) dựa vào vào ...

b) với mỗi quý giá của t ta luôn khẳng định được có một giá trị tương xứng của ...

Ta nói: T là hàm số của t.

Trả lời:

a) ánh sáng T ($^0$C) phụ thuộc vào vào thời gian trong ngày.

b) với mỗi giá trị của t ta luôn xác minh được duy nhất giá trị tương ứng của ánh sáng T.

B. Hoạt động hình thành con kiến thức

1. Trả lời thắc mắc rồi điền vào nơi trống (...) đến thích hợp

a) khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 ($g/cm^3$) tỉ lệ thuận cùng với thể tích V ($cm^3$) theo công thức: m = 7,8V.

- Tính những giá trị tương xứng của m khi biết V nhận các giá trị là: 1; 2; 3; 4.

- cùng với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được có một giá trị tương xứng của ...

b) thời gian t (giờ) của một vật hoạt động đều tỉ lệ nghịch với tốc độ v (km/giờ) của nó theo công thức: $t = frac50v$.

- Tính giá chỉ trị khớp ứng của t lúc biết v = 5; 10; 15; 20.

- với mỗi quý giá của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương xứng của ...

Trả lời:

a)

Thay lần lượt những giá trị của V vào công thức m = 7,8V nhằm tính những giá trị khớp ứng của m.

+ khi V = 1 thì m = 7,8 x 1 = 7,8;

+ khi V = 2 thì m = 7,8 x 2 = 15,6;

Làm tương tự như như vậy ta được bảng sau:

V1234
m7,815,623,431,2

- cùng với mỗi cực hiếm của V ta luôn xác minh được có một giá trị tương ứng của m.

b) Ta gồm bảng sau:

v (km/giờ)5101520
t (giờ)105$frac103$2,5

- cùng với mỗi quý hiếm của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị khớp ứng của t.

m là hàm số của V?t là hàm số của v?

2. A) Đọc kĩ nội dung sau

Khái niệm hàm số

Nếu đại lượng y nhờ vào vào đại lượng thay đổi x làm sao để cho với mỗi quý giá của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương xứng của y thì y được goi là hàm số của x và x call là biến hóa số.

b) Chú ý

Khi x đổi khác mà y luôn nhận môt quý giá không đổi thì y được hotline là hàm hằng.Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc bởi công thức.Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x).... Kí hiệu f(x) gọi là "f của x" hoặc "f của hàm số x".

Ví dụ: Với hàm số được cho vì công thứcy = 2x + 3, ta bao gồm còn thể viết y = f(x) = 2x + 3.

Chẳng hạn, cùng với x = 1 thì giá trị khớp ứng của y là y = f(1) = 2.1 + 3 = 5. Giá trị nói trên được tính bằng cách trong bí quyết y = 2x + 3, ở đâu có x ta thay bởi 1.

Xem thêm: Gỗ Mahogany Là Gỗ Gì ? Chi Tiết Về Ưu Nhược Điểm Và Ứng Dụng Thực Tế

Bảng cực hiếm của x với y tương ứng:

xy
15
27
-3-3

c) đến hàm số y = 5x – 1. Tính những giá trị khớp ứng của y khi: x = -5; -4; -3; -2; 0; $frac15$

Trả lời:

Thay các giá trị của x vào biểu thức của hàm số để tính các giá trị y tương ứng.

+ khi x = -5, thì y = 5x(-5) – 1 = - 26;

Tương trường đoản cú với những giá trị khác của x, ta được bảng các giá trị y, x tương xứng sau: