Toán tất cả lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học viên được tiếp cận từ cực kỳ sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và trong thực tiễn cao. Câu hỏi hướng dẫn học viên một số mẹo khi giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách khi nào thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giải toán gồm lời văn để đạt kết quả đúng mực nhất là vấn đề mà shop chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Bài giải


*
1. Một vài mẹo lúc giải toán gồm lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: bên An gồm 6 nhỏ gà, chị em mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi công ty An có tất cả mấy bé gà?

Bài giải:

Số nhỏ gà nhà An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 2: An gồm 3 trái cam, Bình gồm 5 trái cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả hai bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có tất cả”…ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 con ở dưới ao cùng 6 con ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức chi phí sách Toán là 752 đồng, giá tiền sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn tầm giá sách toán là 48 đồng. Hỏi tầm giá sách giờ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ đồng hồ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Vấn đề có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn sót lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 trái bóng, chúng ta Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số quả bóng của công ty Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A gồm 40 học tập sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, các hơn, ít hơn)…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng trĩu 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi các bạn An năng hơn chúng ta Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam các bạn An nặng hơn các bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“cho biết hai bạn” …”trong đó cho thấy thêm một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: các bạn Hương và bạn Hoa tham khảo được 120 bé tem. Trong những số ấy bạn Hương tham khảo được 80 nhỏ tem. Hỏi các bạn Hoa đọc được từng nào con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem bạn Hoa học hỏi được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

2. Tuyển tập 40 việc có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhì thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu phân phối thùng trước tiên 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu kém thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cung ứng thùng trước tiên 5 lít thì toàn bô dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một trong những phần thì số dầu thùng sản phẩm hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng vật dụng hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An sở hữu 3 bút chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng cài 5 quyển vở với 5 bút chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây viết chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa gồm 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu mẫu cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng tất cả số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng tất cả số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ cho 81 tín đồ ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 người đến dự họp. Hỏi nên kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi mặt hàng ghế gồm số khu vực là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày đồ vật hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cà hai ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày thiết bị hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m gồm có 5 nhịp. Trong những số ấy 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài ra hơn nữa mỗi nhịp cơ 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại mỗi nhịp lâu năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như thế có trọng lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn uống quả có 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và gồm 9 mặt hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp phần lớn vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách làm việc mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh sống mỗi chống là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 bé ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số con kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, các bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Bởi thế Hồng làm ít hơn Mai 5 bông với chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn làm cho được bao nhiêu bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ có tác dụng được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả cha bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ đôi bạn trẻ đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi bao gồm bốn các bạn đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu cùng với một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà mẹ mang ra chợ cung cấp 25 quả cam cùng 75 quả quýt. Buổi sáng bà mẹ đã cung cấp được1/5 số cam và quýt, còn lại số cam và số quýt bà bầu để chiều phân phối nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số từng nào quả cam với quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt người mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt chị em đã chào bán buổi sáng sủa là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Ví như thùng đựng một phần hai số dầu hỏa đó thì nặng nề 17kg. Hỏi lúc thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Bao gồm 234kg con đường chia gần như vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số mặt đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vậy nên chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: bao gồm 45 thắc mắc trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không nên bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi ví như Henry trả lời được 150 điểm thì chúng ta ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của bạn Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là bởi ta đã đến Henry trả lời đúng không còn 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, giả dụ tăng chiều lâu năm 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ gồm số cam bởi nhau. Nếu bán 60 quả làm việc rổ máy nhất, phân phối 45 quả nghỉ ngơi rổ thứ

2 cùng 75 quả ngơi nghỉ rổ thứ 3 thì số cam còn lại nhiều hơn số cam đã bán là 30 quả. Hỏi ban đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng có 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp gồm 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn bé dại đi cài bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo giống hệt chứa tổng cộng 720 viên kẹo, từng thùng kẹo gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo đựng số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang chống thứ hai thì số cuốn sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi thực thụ mỗi ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn thứ nhất hơn phòng thứ nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách phòng thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: gồm một đơn vị bộ đội, lúc tập hợp nếu xếp mỗi mặt hàng 64 fan thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong xếp thành 8 hàng thì từng hàng có bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 mặt hàng thì từng hàng gồm số bạn là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một trong những bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành từng túi 4 bi thì phân tách được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi mỗi túi tất cả 4 viên phân tách được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 bạn đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 bạn (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu loại tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 bạn ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu đem đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia những thành 7 túi, từng túi không nhiều hơn ban đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Muôn Mặt Cuộc Sống Ở Ấn Độ : Cực Giàu, Cực Nghèo, Cực Giỏi, Cực Độc

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An tất cả là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng bao gồm 16 viên bi, Toàn gồm số bi vội vàng 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn tất cả số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 36 kilogam đường, ngày thiết bị hai bán được số đường giảm xuống 3 lần đối với ngày sản phẩm nhất. Hỏi ngày trang bị hai bán thấp hơn ngày trước tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày thiết bị hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày lắp thêm hai bán ít hơn ngày đầu tiên số klg con đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có ba thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng thiết bị hai chứa gấp 3 lần thùng thiết bị nhất, thùng thứ cha chứa kém thùng máy hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thứ hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ cha chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học gồm 6 sản phẩm ghế, mỗi mặt hàng ghế bao gồm 3 khu vực ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu nơi ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số số chỗ ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi gồm 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 3 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 2 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn có 7 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 8 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn bao gồm 7 ck sách, mỗi ck sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số quả là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: trên bàn tất cả 8 ông xã sách, mỗi ck sách gồm 2 quyển sách. Hỏi bên trên bàn có mấy quyển sách?