Dưới trên đây là nội dung bài viết tổng đúng theo 15 câu hỏi trắc nghiệm kim chỉ nan hóa 12 do loài kiến Guru biên soạn. Nội dung bài viết gồm 3 phần chính : thứ nhất là câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến định hướng hóa 12, phần thứ 2 là hướng dẫn giải cụ thể các bài bác tập nghỉ ngơi trên , phần trang bị 3 là những đáp án được tổng vừa lòng lại . Các bạn hãy thuộc đón coi và tìm hiểu thêm cùng với loài kiến nhé!

I. Câu hỏi Trắc nghiệm định hướng hóa 12

Câu 1:Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đến đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng white trứng:

A. Lộ diện màu nâu.Bạn vẫn xem: Anilin có tính năng với naoh không

Bạn vẫn xem: Anilin có tính năng với naoh không

B. Xuất hiện thêm màu đỏ.Bạn đang xem: Anilin có tính năng với naoh không

C. Xuất hiện màu vàng

D. Xuất hiện màu tím

Câu 2: Peptit như thế nào sau sẽ không có phản ứng color biure?A. Ala-Gly

B. Ala-Ala-Gly-Gly

C. Ala-Gly-Gly

D. Gly- Ala-Gly

Câu 3:Công thức chung của amin no 1-1 chức, mạch hở là:A. CnH2n+1N

B. CnH2n+1NH2

C. CnH2n+3N

D. CxHyN

Câu 4:Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:Trong những chất bên dưới đây, hóa học nào gồm lực bazơ yếu tuyệt nhất ?A. C6H5NH2

B. C6H5CH2NH2

C. ( C6H5)2NH

D. NH3

Câu 6:Để tách biệt anilin và etylamin đựng vào 2 lọ riêng biệt, ta sử dụng thuốc thử làm sao sau đây?A. Hỗn hợp Br2

B. Hỗn hợp HCl

C. Hỗn hợp NaOH

D. Dung dịch AgNO3

Câu 7:Cho vài ba giọt anilin vào nước, tiếp nối thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ dại tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng:A. Thuở đầu dung dịch bị vẩn đục, tiếp đến trong xuyên suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại.

Bạn đang xem: Anilin tác dụng với naoh

B. Ban sơ dung dịch vào suốt, kế tiếp bị vẩn đục và cuối cùng trở lại trong suốt.

C. Dung dịch trong suốt.

D. Dung dịch bị vẫn đục trả toàn.

Câu 8:Cho các phát biểu sau


*

Câu 9:Dung dịch etylamin công dụng với dd nước của hóa học nào sau đây?

A. NaOH

B. NH3

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 10:Phát biểu làm sao sau đấy là sai?

*

Câu 11:Phát biểu làm sao sau đây là sai ?


*

Câu 12:Dãy gồm những chất số đông làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

C. Anilin amoniac natri hiđroxit.

D. Metylamin, amoniac, natri axetat.

Câu 13: C3H9N có từng nào đồng phân amin?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14:Khi đến etylamin vào dung dịch FeCl3 ,hiện tượng nào xảy ra có:

A. Khí cất cánh ra

B. Kết tủa màu đỏ nâu

C. Khí hương thơm khai cất cánh ra

D. Không hiện tượng lạ gì .

Câu 15:Nhận biết bố dung dịch chứa tía chất glixin, metylamin, axit axêtic tín đồ ta dùng:

A . Quỳ tím

B . Dung dịch NaOH

C . Hỗn hợp HCl

D . Toàn bộ đều đúng.

II. Trả lời giải các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa 12:

Câu 1:Lòng trắng trứng bao gồm protein với nhiều axit amin tạo ra thành (lớn hơn 2)⇒ bao gồm phản ứng màu biure → màu tímCâu 2:Peptit gồm từ 2 link peptit trở lên trên (tripeptit) mới có tác dụng phản ứng màu sắc biureCâu 3:Amin đối chọi chức nên có 1 nhóm –NH2; no, mạch hở nên bao gồm CT: CnH2n+1NH2 : CnH2n+3NCâu 4:Amin bậc II : CH3-NH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-NH-CH3Câu 5:Nhóm ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron làm việc nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ; team phenyl (C6H5) làm giảm mật độ electron sống nguyên tử nitơ do đó làm sút lực bazơ.Lực bazơ : CnH2n +1-NH2> H-NH2> C6H5-NH2→ (C6H5)2NH tất cả lực bazơ yếu ớt nhất.

Xem thêm: Cách Trồng Hoa 10 Giờ - Cách Trồng Hoa Mười Giờ Mỹ

Câu 6:Anilin làm phản ứng cùng với nước Br2, tạo kết tủa white H2NC6H2Br3Câu 7:Dung dịch anilin không tan không nước khi nhỏ dại vào nước thì dung dịch bị vẩn đục.Khi nhỏ HCl vào hỗn hợp anilin xảy ra phản ứng tạo thành muối amoni chảy trong nước sản xuất dung dịch nhìn trong suốt : HCl +C6H5NH2 → C6H5NH3ClKhi nhỏ dại NaOH vào muối bột suốt hiện lại anilin ko tan trong nước khiến vẩn đục lại.C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaClCâu 8:


*

Câu 10:Tripeptit chứa 2 liên kết peptit làm mất đi màu biure→ A đúngTrong phân tử đipeptit của mạch hở đó có 1 liên kết peptit. ( đipeptit mạch vòng bắt đầu chứa hai link peptit)Protein dễ dàng và đơn giản được chế tạo thành từ các gốc α −amino axit → C đúngTất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản bội ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit hoặc bazo thành những α-amino axit → D đúng

Câu 11:Anilin ko làm đổi màu quỳ tím

Câu 12:Anilin không có tác dụng quỳ tím độ ẩm chuyển sang màu xanh da trời → loại A cùng DAmoni clorua có tác dụng quỳ tím ẩm chuyển sang màu hồng → loại BMetylamin, amoniac hay natri axetat rất nhiều làm quỳ tím đưa sang xanh → chọn C

Câu 13:

1.CH3-CH2-CH2-NH2:propan-1-amin

2.CH3-CH2-NH-CH3:N-metyl-etan-1-amin

3.CH3-CH(CH3)-NH2:propan-2-amin

4.(CH3)3-N: trimetyl amin

Câu 14:

3C2H5NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

Câu 15:Để khác nhau 3 hỗn hợp trên ta cần sử dụng quỳ tím:Glyxin → Quỳ không thay đổi màu.Axit axetc → Quỳ hóa hồng.Etylamin → Quỳ hóa xanh.

III. Đáp Án Trắc nghiệm triết lý hóa 12


*

15 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 bởi Kiến Guru xem thêm thông tin ở những đề thi từ các trường chăm trên cả nước. Nhằm mục đích giúp chúng ta có kiến thức và kỹ năng và bài xích tập rèn luyện các câu tương quan đến định hướng của phần Amin, Amino Axit, Protein. Những câu trên đang giúp chúng ta lấy điểm những câu nghỉ ngơi thang điểm 4 đến điểm 7 vào đề thi trung học nhiều quốc gia. Chúc các bạn thi tốt!