Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

(2x - 1)2-25=0

(2x-1 )2=25

(2x - 1 )2= +- 52

th1 : 2x - 1 = 5

2x = 6

x = 3

th2 : 2x - 1 = -5

2x = -4

x = -2


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
*

Tìm x, biết:

a) 3x(x - 1) + x - 1 = 0;

b) (x - 2)(x2+ 2x + 7) + 2(x2- 4) - 5(x - 2) = 0;

c)(2x-1)2- 25 = 0;

d)x3+ 27 + (x + 3)(x - 9) = 0.

Bạn đang xem: Hệ phương trình dùng để luyện thi đại học 2016: hệ phương trình dùng để


Tìm x biếta) x(x-25)=0b)2x(x-4)-x(2x-1)=-28c)x^2 -5x=0d)(x-2)^2-(x+1)(x+3)=-7e)(3x+5).(4-3x)=0f)x^2-1/4=0


1)(4x^2-25-left(2x-5 ight)left(2x+7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)-left(2x-5 ight)left(2x+7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight)left(2x+5-2x-7 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight).-2=0)

(Leftrightarrow-4x+10=0)

(Leftrightarrow-4x=-10)

(Leftrightarrow x=frac52.)

Vậy(S=left\frac52 ight\)

2)(x^3+27+left(x+3 ight)left(x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-3x+9 ight)+left(x+3 ight)left(x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight).left(x^2-3x+9+x-9 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight).x.left(x-2 ight)=0)

(Leftrightarrow x+3=0)hoặc(x=0)hoặc(x-2=0)

(Leftrightarrow x=-3)hoặc(x=0)hoặc(x=2)

Vậy(S=left-3;0;2 ight\)


Đúng(0)

Tìm x,y biết:

a,2x^2+y^2+2xy+10x+25=0

b,x^2+3y^2+2xy-2y+1=0

c,x^2+2y^2+2xy-2x+2=0


#Toán lớp 8
3
Minh Thư

a)(2x^2+y^2+2xy+10x+25=0)

(Leftrightarrow x^2+x^2+y^2+2xy+10x+25=0)

(Leftrightarrowleft(x^2+2xy+y^2 ight)+left(x^2+10x+25 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+y ight)^2+left(x+5 ight)^2=0)

Vì(heptegincasesleft(x+y ight)^2ge0forall x\left(x+5 ight)^2ge0forall xendcases)

(Rightarrowleft(x+y ight)^2+left(x+5 ight)^2ge0forall x)

Vậy đẳng thức xảy ra(Leftrightarrowheptegincasesx+y=0\x+5=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=-5\y=5endcases)


Đúng(0)
Minh Thư

b)(x^2+3y^2+2xy-2y+1=0)

(Leftrightarrow x^2+y^2+2y^2+2xy-2y+frac12+frac12=0)

(Leftrightarrowleft(x^2+2xy+y^2 ight)+left(2y^2-2y+frac12 ight)+frac12=0)

(Leftrightarrowleft(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12=0)

Vì(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2ge0)

nên(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12>0)

Mà(left(x+y ight)^2+left(sqrt2y-frac1sqrt2 ight)^2+frac12=0)

nên pt vô nghiệm


Đúng(0)

Tìm x, biết:a) 5x-x²=0b)7x²-28=0c)(2x-1)-25=0


#Toán lớp 8
1
neverexist_
Đúng(0)

Tìm x biết:

4x2-8x+4=2(1-x)(x+1)

4x2-25-(2x-5)(2x+7)=0

8x2+30x+7=0

x2+3x-18=0


#Toán lớp 8
4
Devil

8x2+30x+7=0

8x2+16x+14x+7=0

8x(x+2) +7(x+2)=0

(8x+7)(x+2)=0

=>(orbregincases8x+7=0\x+2=0endcasesRightarroworbregincasesx=-frac78\x=-2endcases)


Đúng(0)
Devil

a)

4x2-8x+4=2(1-x)(x+1)

4x2-8x+4-2+2x2=0

6x2-8x+2=0

2(3x2-4x+1)=0

3x2-3x-x+1=0

3x(x-1) -(x-1)=0

(3x-1)(x-1)=0

(Rightarroworbregincases3x-1=0\x-1=0endcasesRightarroworbregincasesx=frac13\x=1endcases)


Đúng(0)

Tìm x, biết:

a. <3x -1>.<-1/2x +5>=0.

b. 1/4 + 1/3 : <2x-1> = 5.

c. <2x + 3/5>mũ 2 - 9/25 = 0.

Xem thêm: Xem Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2019 Tại Tp, Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 2019

d. 3.<3x -1/2> nón 3 + 1/9 +0


#Toán lớp 8
4
Thắng Nguyễn

c)(left(2x+frac35 ight)^2-frac925=0)

(Rightarrowleft(2x+frac35 ight)^2=frac925)

(Rightarrow2x+frac35=pmfrac35)

Với(2x+frac35=frac35)

(Rightarrow2x=0Rightarrow x=0)

Với(2x+frac35=-frac35)

(Rightarrow2x=-frac65Rightarrow x=-frac35)


Đúng(0)
Võ Đông Anh Tuấn

a)x=10

b)x=61/114

c)x=0

d)sai cái gì đó

Đáp án là gì nhưng giải thuật ???????


Đúng(0)

tìm x biết

4x^2-25/2x-5=0


#Toán lớp 8
2
ILoveMath

ĐKXĐ:(2x-5 e0Rightarrow x edfrac52)

(dfrac4x^2-252x-5=0\ Leftrightarrowdfracleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)2x-5=0\ Leftrightarrow2x+5=0\ Leftrightarrow x=-dfrac52left(tm ight))


Đúng(0)
Lương Đại

(dfrac4x^2-252x-5)

(=dfracleft(2x-5 ight)left(2x+5 ight)2x-5)(=2x+5=0)

(Rightarrow x=-dfrac52)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hội Đạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


temperocars.com
temperocars.com)


Design by
temperocars.com
Các khóa học rất có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng